Παρακολουθείστε σήμερα ζωντανά (18.30) από το inkefalonia την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012 09:12

Παρακολουθείστε σήμερα ζωντανά (18.30) από το inkefalonia την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακολουθείστε σήμερα το απόγευμα (18.30) ζωντανά μέσα από το inkefalonia την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής

1. Εγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων :
Α. « Απορροή ομβρίων υδάτων Δ.Δ. Μεταξάτων»
Β.«Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Σιμωτάτων – Σίσσια Δ.Δ. Μουσάτων».
Γ. « Εργα οδοποιίας Δήμου Λειβαθούς»
Δ. « Κατασκευή δεξαμενής Μουσάτων».
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

2. Παραλαβή μελετών :
Α.«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κεφαλλονιάς».
Β.«Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για την συντήρηση οδικού δικτύου Δ. Κεφαλλονιάς».
Γ. «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για συντήρηση οδικού δικτύου Δ. Κεφαλλονιάς» .
Δ. «Προμήθεια αδρανών υλικών για συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ. Κεφαλλονιάς».
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

3. Κυκλοφοριακή ρύθμιση στην Πλατεία Καμπάνας
ΕΙΣ : Α/Δ Σ. Σαββαόγλου

4. Εγκριση αποφ. Επιτροπής ποιότητας Ζωής για την βατότητα, το μήκος διαδρομής, και την αφετηρία του τουριστικού τραίνου.
ΕΙΣ: Α/Δ. κ. Σ. Σαββαόγλου

5. Εγκριση δαπανών
ΕΙΣ: Οικ. Υπηρεσία

6. Λήψη απόφασης σε αίτημα του Εθνικού αστεροσκοπείου Αθηνών –Γεωδυναμικό Ινστιτουτο -για εγκατάσταση σεισμογραφικού οργάνου στο δημοτικό κτήριο Ληξουρίου.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

7. Έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου