Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη (18.30) ζωντανά στο Inkefalonia

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012 19:57

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη (18.30) ζωντανά στο Inkefalonia

Συνεχίζεται την Πέμπτη 21 Ιουνίου στις 6.30 μ.μ. με νέα συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο. Το συμβούλιο θα έχει τη δυνατότητα να το παρακολουθήσετε ζωντανά μέσα από το Inkefalonia.Τα θέματα που θα συζητηθούν.

1. Αποδοχή απόφασης ένταξης στον άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 της πράξης « Αγροτική οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε. Λειβαθούς.
ΕΙΣ: Γρ. Προγραμματισμού

2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2012 για πληρωμή οφειλών βάσει δικαστικών αποφάσεων.
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

3. Ανάληψη χρημάτων από το λογαριασμό του κληροδοτήματος Θεαγένους Τρομπέτα
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

4. Συζήτηση επί ενστάσεων για χορήγηση γαμήλιου δώρου από κληροδότημα θεαγένους Τρομπέτα .
ΕΙΣ΅: Α/Δ κ/ Ε. Θεοφιλάτος

5. Έγκριση μελέτης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών και τροποποίηση προϋπολογισμού .
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

6. Έγκριση μελέτης- διάθεσης πίστωσης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης στη θέση : « Κουρνή/Φλαμπελου-Φακίστρα» Δ.Ε. Ερίσου Δ. Κεφαλονιάς
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

7. Έγκριση μελέτης –διάθεσης πίστωσης – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου : Γεωτεχνικές εργασίες υπαίθρου & εργαστηριακές δοκιμές στα πλαίσια της μελέτης αποχέτευσης Αγ. Δημητρίου& Αγ. Βασιλείου Δ.Ε. Παλικής.
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ
8. Έγκριση μελέτης : «Διαρρύθμιση ισογείου Θεάτρου για εγκατάσταση ΚΕΠ».

ΕΙΣ: ΤYΔΚ

9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου: « Αποχέτευση Παλικής (Δ.Δ. Ματζαβινάτα – Βουνί).
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

10. Έγκριση μελέτης για το έργο : " Υπηρεσίες λειτουργίας Λημνοσπηλαίου Μελισσάνης".
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

11. Απευθείας μίσθωση ακινήτου για χώρο στάθμευσης έξωθεν λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης
ΕΙΣ : Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

12. Εκμίσθωση ακινήτων Δ.Ε. Παλλικής
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

13. Έγκριση Ετήσιου Σχεδίου Δράσης Τουριστικής Προβολής 2012.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

14. Εργασίες καταγραφής υφιστάμενης κατάστασης δημοτικού φωτισμού της πόλης του Αργοστολίου
ΕΙΣ: Οικονομική υπηρεσία

15. Επιχορήγηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων κατά το άρθρο 202 του Ν. 3463
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Ν. Ανουσάκης

16. Εισήγηση επί της υπ αρίθμ. 52081/2011 αίτησης κ. Άννας Ραυτοπούλου – Μπάνου
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Πυλαρινός

17. Κυκλοφοριακή ρύθμιση στην Πλατεία Καμπάνας
ΕΙΣ : Α/Δ Σ. Σαββαόγλου

18. Έκδοση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ