Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 03 Ιουλίου 2013 10:52

Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Την 02η Ιουλίου 2013

• στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Κεφαλλονιάς μεταξύ των άλλων αναρτήθηκαν και οι έξης πράξεις:

1. Η 479/2013 Απόφαση Δήμαρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών για τη διαμόρφωση παραλιών ΔΕ Σάμης (Πρόγραμμα Γαλάζιες Σημαίες) στη ΑΦΟΙ ΔΗΜ ΑΓΑΘΟΥ ΟΕ συνολικής αξίας 2.813,00 €

2. Η 481/2013 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας χαρτοταινιών ταμειακής μηχανής στη Ν ΑΠΕΡΓΗ – Δ ΠΑΠΑΔΑΤΟ ΟΕ συνολικής αξίας 25,00 €
3. Η 504/2013 Απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας λοιπού εξοπλισμού στη Ν ΑΠΕΡΓΗ – Δ ΠΑΠΑΔΑΤΟ ΟΕ συνολικής αξίας 150,00 €
4. Η υπ΄ αριθμ. 23357/31-05-2013 σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ Δήμου Κεφαλλονιάς και Σωτηρίου Τουμαζάτου για εκμίσθωση έξι ναυαγοσωστικών λέμβων με μηχανή συνολικής αξίας 11.918,70 €

• στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ της ΕΔΑΚΙ ΟΤΑ ΑΕ μεταξύ των άλλων αναρτήθηκε και η έξης πράξη:

1. Η 212/2013 Απόφαση Προέδρου περί απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για νομική υποστήριξη και παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κεφαλονιάς στη ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ συνολικής αξίας 600,00 €