Συνεδριάζει την Tρίτη 6 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου - Τα θέματα που θα συζητηθούν

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 03 Ιουνίου 2023 09:07

Συνεδριάζει την Tρίτη 6 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου - Τα θέματα που θα συζητηθούν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  17ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν 3852 /10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 Ν 4555/2018 και την παρ.1 άρθρου 11Ν 5043 /23 να προσέλθετε στην 17η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 και ώρα   13:00 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

1)    Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού-παραλίας προς παραχώρηση με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό Δ.Ε Λειβαθούς και Δ.Ε Ελειού Πρόννων (υπ.αριθμ 42/2023 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).

Εισήγηση: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

2)    Έγκριση παραχώρησης με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό αιγιαλού-παραλίας Δ.Ε Λειβαθούς και Δ.Ε Ελειού Πρόννων και καθορισμός των όρων της παραχώρησης.

Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία

3)    Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού-παραλίας με την διαδικασία της απευθείας παραχώρηση (υπ.αριθμ 43/2023 απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ)

Εισήγηση: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

4)    Έγκριση της απευθείας παραχώρησης τμημάτων αιγιαλού-παραλίας Δ.Ε Λειβαθούς και καθορισμός των όρων της παραχώρησης.

Εισήγηση: Νομική Υπηρεσία

5)    Έγκριση της 1ης τροποποίησης πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Αργοστολίου για το έτος 2023 (απόφ.120/2023 Οικονομικής Επιτροπής)

   Εισήγηση: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών                        

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ανδρόνικος –Νικόλας Βαλλιανάτος