Συνεδριάζει την Τετάρτη 31/5 το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου - Τα θέματα που θα συζητηθούν

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 25 Μαΐου 2023 13:09

Συνεδριάζει την Τετάρτη 31/5 το Δημοτικό Συμβούλιο Αργοστολίου - Τα θέματα που θα συζητηθούν

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με το άρθρο 67 Ν 3852 /10 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 Ν 4555/2018 και την παρ1 άρθρου 11Ν 5043 /23 να προσέλθετε στην 16η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί

στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου «ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) την Τετάρτη 31 Μαίου 2023 και ώρα 18:30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

1)    Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την 7η τροποποίηση Προυπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023.

Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών .

 

2)    Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας & Ιθάκης σχετικά με τροποποίηση Προυπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023.

Εισήγηση : Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος .

 

3)    Έγκριση της αριθ 11/23  απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τα «Αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Αργοστολίου Α Τριμήνου 2023.»

Εισήγηση : Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών .

 

4)    Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού-Μειωτικού) του έργου: «Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης γηπέδου Κεραμειών» αναδόχου «LYDAKIS Construction Co» Εισήγηση : Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης .

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος .

 

5)    Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού-Μειωτικού) του έργου: «Εργασίες τοποθέτησης συνθετικού χλοοτάπητα και λοιπές εργασίες ανακαίνισης γηπέδου Διλινάτων» αναδόχου «LYDAKIS Construction Co.»

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος .

 

6)    Έγκριση των όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αργοστολίου και του Δήμου Ιθάκης για την υλοποίηση της Πράξης: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και μείωσης διαρροών του συστήματος ύδρευσης του Δήμου Ιθάκης», ενταγμένης στο Πρόγραμμα "Α. Τρίτσης

Εισήγηση: Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης .

 

7)    Αποδοχή των όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του Δήμου Αργοστολίου, του Δήμου Ιθάκης, του Δήμου Ληξουρίου και της «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. –Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης » για την υλοποίηση του έργου: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«Ανάπλαση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης με Προμήθεια Συνθετικού Χλοοτάπητα , Συνθετικού Τάπητα Στίβου & Παρκέ Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης »

Εισήγηση: Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης .

 

8)    Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Διαδημοτικής Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμων Κεφαλονιάς & Δήμου Αργοστολίου με τίτλο: «Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Διλινάτων»

Εισήγηση: Δ/νση Προγραμματισμού & Ανάπτυξης .

 

9)    Εισήγηση περί λήψης απόφασης Εγκατάστασης Λυόμενης –Προσωρινής          Κατασκευής (Εργοταξιακός Οικίσκος) σε Κοινόχρηστο Χώρο (Πλατεία Μπακογιάννη ) στα πλαίσια του έργου: «Ανάπλαση & Αναβάθμιση Δικτύου Πλατειών , Πεζοδρόμων & Κεντρικής Αγοράς Πόλεως Αργοστολίου.

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος .

 

10) Χορήγηση Εκτάκτων Βοηθημάτων Απόρων Πολιτών .

Εισήγηση : Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Γεώργιος Τσιλιμιδός .

 

11)  Αίτημα για παραχώρηση τέως Νηπιαγωγείου Πετρικάτων .

Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός .

 

12) Έγκριση Πρακτικού της Γνωμοδοτικής Επιτροπής άρθρου 8 Ν 3463/06 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νησου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου   που αφορά την Ονοματοδοσία Οδών .

                  Εισήγηση: Αντιδήμαρχος Γεώργιος Τσιλιμιδός .              

 

                                       

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ  της παράταξης «Κεφαλονιά Νησί για Όλους»  

 Θέμα : «Αναπτυξιακός οργανισμός Δήμου Αργοστολίου»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Ανδρόνικος –Νικόλας Βαλλιανάτος

 

 
ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ