Ενότητα ιστορικής σημασίας στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 07:31

Ενότητα ιστορικής σημασίας στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Μια ενδιαφέρουσα θεματική ενότητα ιστορικής σημασίας έχει προσθέσει στην ιστοσελίδα της η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (www.eetaa.gr). Πρόκειται για τις Διοικητικές Μεταβολές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όπου εμφανίζονται όλες οι Εφημερίδες Κυβερνήσεως που αναφέρονται στη σύσταση, στην έδρα, στους προσαρτώμενους ή αποσπώμενους οικισμούς ανά Κοινότητα ή Δήμο της Ελλάδας.