Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιου του Δ. Αργοστολίου με την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης στα θέματα

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022 14:45

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιου του Δ. Αργοστολίου με την έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης στα θέματα

Παρακαλείσθε, σύμφωνα με το άρθρο 67Ν3852 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 Ν 4555/2018 , την παρ 1 του άρθρου 184 του νόμου 4635/2019  όπως προσέλθετε   στην 19η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία θα πραγματοποιηθεί   στην αίθουσα εκδηλώσεων ( Μαρία Σκλαβουνάκη)   του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς & Ιθάκης   Λ Βεργωτή 131 , την Δευτέρα 11 Ιουλίου  2022  και ώρα   18:00 προκειμένου να συζητηθούν  τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση της αριθ 13/2022 απόφασης Κοινότητας Διλινάτων σχετικά με την Ονοματοδοσία του Γηπέδου Διλινάτων .

Εισήγηση : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 • Έγκριση της 154 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με «Παραίτηση επί ενδίκων βοηθημάτων»

Εισήγηση : Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 • Σχετικά με αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.»

Εισήγηση : Γενικός Γραμματέας Δήμου  Νικόλαος Φραντζής

 

 • Έγκριση της αριθ 33/22 απόφασης του ΝΠΔΔ Δημοτικό Γηροκομείο Aργοστολίου που αφορά την : «Επικαιροποίηση της 21/2017 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: Διόρθωση της τροποποίησης της συστατικής πράξης του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου.

Εισήγηση : Διευθυντής Δημοτικού Γηροκομείου Διονύσιος Ραζής.

 

 • Παράταση του σχεδίου δράσης για την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ που διαβιούσαν στον πρόχειρο καταυλισμό της Κρανιάς του Αργοστολίου.

Εισήγηση :Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής

 

 • Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για άσκηση παρέμβασης σε ασφαλιστικά μέτρα .

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για το έργο : «Αποκατάσταση Ζημιών των Οδικών  Υποδομών και των συνοδών τους Υδραυλικών έργων του  Δήμου  Αργοστολίου , Περιφερειακής  Ενότητας Κεφαλονιάς που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της  18ης & 19ης Σεπτεμβρίου  2020», χωρίς χρήση της διάταξης του άρθρου 153 Ν.4938/2022 (ΦΕΚ 109Α/06-6-2022), περί επιμήκυνσης Χρονοδιαγράμματος  Έργου.»

Εισήγηση :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος

 

 • Εισήγηση για Προσωρινή & Οριστική Παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών Πλατείας Εθνικής Αντίστασης και Παρακειμένων πεζοδρόμων πόλεως Ληξουρίου .»

Εισήγηση :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος.

 

 • Έγκριση της αριθ.75/22 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ σχετικά με « Προσδιορισμό αρχή/πέρατος & νέα αριθμοδότηση ακινήτων οδού Σπύρου Μαλάκη στο Αργοστόλι.»

Εισήγηση :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος.

 

 • Έγκριση της αριθ. 76/22 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ σχετικά με : « Προσδιορισμό αρχή/πέρατος & νέα αριθμοδότηση ακινήτων οδού Χωραφά στο Αργοστόλι.»

Εισήγηση :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος.

 

 • Έγκριση της αριθ. 77/22 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ σχετικά με: Τοποθέτηση μεταλλικού στηθαίου ασφαλείας οχημάτων (μπάρες) τμήματος δρόμου στη Λάσση

Εισήγηση :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος.

 

 • Γνωμοδότηση για τοποθέτηση πλωτής εξέδρας 12τ.μ. με σκοπό την πρόσδεση σκαφών στη θαλάσσια περιοχή Φτέρης Κεφαλληνίας.

Εισήγηση : Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος &Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Αλεξία Ζαπάντη .

 

 • Εισήγηση για λήψη μέτρων για το κολυμβητήριο Αργοστολίου

Εισήγηση : Επικεφαλής της  παράταξης  «Λαική  Συσπείρωση »  Δημοτικός Σύμβουλος Ιωάννης Κουρούκλης

 

 • Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την «Κυκλοφοριακή Μελέτη της Πόλεως Αργοστολίου Γ΄ Φάση -Οριστικές Προτάσεις» .

Εισηγητές:  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Διονύσιος Μινέτος -   Μελετητής  Στυλιανός Ευσταθιάδης .