Κοινοτική ενίσχυση για τη διάθεση γάλακτος στα σχολεία

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2013 19:55

Κοινοτική ενίσχυση για τη διάθεση γάλακτος στα σχολεία

H Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κάνει γνωστό ότι δημοσιεύτηκε στο φύλλο Β' 247/2013 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η υπ΄ αρ. 268/12728/2013 ΚΥΑ σχετικά με τα «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) ΑΡ. 657/2008 της Επιτροπής, όπως ισχύει κάθε φορά, σχετικά με τη χορήγηση κοινοτικής ενίσχυσης για τη διάθεση γάλακτος σε μαθητές σχολικών μονάδων».

Πρόκειται για το νομικό πλαίσιο υλοποίησης ενός κοινοτικού προγράμματος στήριξης της κατανάλωσης γάλακτος από μαθητές σε σχολεία.
Δεν προβλέπεται δωρεάν διανομή, αλλά ενίσχυση επί της τιμής διάθεσης του γάλακτος. Το ποσό της ενίσχυσης μπορεί να συμπληρωθεί και από άλλους πόρους που ενδεχομένως διαθέτουν ορισμένοι φορείς.

Το επιδοτούμενο προϊόν είναι το παστεριωμένο γάλα, ενώ το ποσό της ενίσχυσης είναι περίπου 0,18 λεπτά ανά λίτρο.
Στην ανωτέρω ΚΥΑ περιγράφεται , μεταξύ άλλων, η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα, οι επιλέξιμοι φορείς και οι υποχρεώσεις που αυτοί αναλαμβάνουν με τη συμμετοχή τους σε αυτό. Επιλέξιμοι φορείς μπορεί να είναι μία σχολική μονάδα ή σχολική επιτροπή, οι προμηθευτές γάλακτος κ.λ.π.
Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπάλληλο της ΠΕ Κεφαλληνίας κα Μ. Ζαπάντη στο τηλ. 2671360576.

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ