Ρόδη Κράτσα: Τα απορρίμματα της “ΑΝΑΣΑ”

Ρόδη Κράτσα: Τα απορρίμματα της “ΑΝΑΣΑ”

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2020 15:40


Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου για την λειτουργία των ΟΤΑ

Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου για την λειτουργία των ΟΤΑ

Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2020 09:55
 Ζητά κεντρικό ρόλο για την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στο επιτελικό κράτος


Σελίδα 1 από 46