Νέα φανάρια στο Αργοστόλι ; - Οι αποφάσεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο Φαραώ

Νέα φανάρια στο Αργοστόλι ; - Οι αποφάσεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο Φαραώ

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017 10:41
Μετά την έναρξη λειτουργίας του σχολικού συκγροτήματος στο ΦΑΡΑΩ όπου καθημερινά δεκάδες μαθητές διέρχονται τον οδικό άξονα που οδηγεί στα σχολεία άλλαξαν τα δεδομένα της περιοχής στον τομέα της κυκλοφορίας.