«Εμπλοκή» στον καθαρισμό των επαρχιακών δρόμων και την δακοκτονία – Επιστολή Δρακουλόγκωνα σε Σκουρλέτη

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017 09:54

«Εμπλοκή» στον καθαρισμό των επαρχιακών δρόμων και την δακοκτονία – Επιστολή Δρακουλόγκωνα σε Σκουρλέτη

Διαβάστε γιατί έχουν καθυστερήσει δραματικά φέτος να γίνουν σημαντικές δραστηριότητες - Τι ζητάει ο αντπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης απο τον Υπουργό Εσωτερικών 

Πολλοί από εσάς διερωτάστε γιατί έχουμε φτάσει στα τέλη Ιουλίου και τα χορτάρια στους περιφερειακούς δρόμους, συνεχίζουν να αναπτύσσονται έχοντας φθάσει σε αξιοσέβαστα – για την εποχή - ύψη!

Ρεπορτάζ: Γιώργος Χαλαβαζής

Αναρωτιέστε - και δικαίως - γιατί φέτος δεν έχουν προχωρήσει ακόμη οι εργασίες θαμνοκοπής, παρά τους κινδύνους που κρύβει το γεγονός ότι υπάρχουν ξερά χόρτα κατά μήκος των δρόμων, μεσούσης μάλιστα της αντιπυρικής περιόδου...

Η αιτία που έχουν πάει όλα... πίσω, είναι πως πλέον για να γίνει μία απλή θαμνοκοπή, για να γίνει η προβλεπόμενη δακοκτονία , για να αλλαχθεί μία πινακίδα στους δρόμους , χρειάζεται να γίνει... διεθνής διαγωνισμός (!) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Επ’ ουδενί δεν έχει το δικαίωμα μία Περιφερειακή Ενότητα, είτε αυτή είναι της Κεφαλονιάς και Ιθάκης, είτε είναι της Κέρκυρας ή της Ζακύνθου, δεν μπορεί αυτά τα ζητήματα να τα λύσει με πρόχειρο διαγωνισμό...

Αυτός μάλιστα ήταν και ο λόγος που ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης Παναγής Δρακουλόγκωνας, απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη, στον οποίο τονίζει ότι υπό αυτές τις συνθήκες και προϋποθέσεις, οι εργασίες θαμνοκοπής ή δακοκτονίας είτε να καθυστερήσουν τραγικά (ήδη έχουν καθυστερήσει) ή να μην γίνουν και ποτέ το φετινό καλοκαίρι... ζητώντας παράλληλα κάθε Περιφερειακή

Ενότητα να λειτουργεί με αυτοτέλεια σε ζητήματα που την αφορούν και πρέπει άμεσα να εκτελεστούν.

Η «εμπλοκή» σε όλο της το μεγαλείο...

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε την επιστολή Δρακουλόγκωνα σε Σκουρλέτη η οποία είχε σταλεί την 23η Ιουνίου 2017.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Αργοστόλι 23-06-2017
Αρ. Πρωτ.:Οικ. 52178/12406

ΚΟΙΝ:
Υπουργό Εσωτερικών
κ. Σκουρλέτη Παναγιώτη

Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
κ. Γαλιατσάτο Θεόδωρο

Βουλευτή Νομού
κ. Θεοπεφτάτου Αφροδίτη

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την με Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/200191/18849/ΦΕΚ 1921/Β/01-06-2017, ορίσθηκε πως οι Επιχειρησιακές Μονάδες, υποκείμενες ή υπαγόμενες στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως Αναθέτουσες Αρχές, ανεξάρτητα υπεύθυνες για τις προμήθειες, τα αγαθά, τα έργα, τις μελέτες και τις υπηρεσίες τους, που υπάγονται στην προβλεπόμενη στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.4412/2016 παρέκκλιση αναφορικά με τον υπολογισμό της αξίας των συμβάσεων στο επίπεδο αυτών, ανά ειδικό φορέα και προϋπολογισμό.


Επίσης ότι οι ως άνω οργανωτικές δομές του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποτελούν ξεχωριστές Επιχειρησιακές Μονάδες με εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, που αναλαμβάνουν την ανάθεση και υλοποίηση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, αγαθών, έργων, μελετών και υπηρεσιών τόσο χωρικά όσο και στο πεδίο αρμοδιότητάς τους, λαμβάνουν τις αποφάσεις αγοράς, διαθέτουν χωριστές γραμμές προϋπολογισμού για τις συγκεκριμένες προμήθειες, αγαθά, έργα, μελέτες και υπηρεσίες, συνάπτουν τις συμβάσεις ανεξάρτητα και τις χρηματοδοτούν από προϋπολογισμό τον οποίο έχουν στη διάθεσή τους.

Οι Προϊστάμενοι αυτών λειτουργούν ως δευτερεύοντες διατάκτες, διαχειρίζονται πιστώσεις, που τίθενται στη διάθεσή τους κατ΄ εντολή του κυρίου διατάκτη, οι οποίες διαβιβάζονται με επιτροπικό ένταλμα μέσω των Δ.Υ.Ε.Ε. χωρικής αρμοδιότητας.

Όπως καλά γνωρίζετε η Νησιωτικότητα αποτελεί τις περισσότερες φορές μειονέκτημα για μια περιοχή και αυτή η ιδιαιτερότητα τυγχάνει συνταγματικής προστασίας.
Επίσης είναι γνωστό ότι τόσο εσείς τόσο και η Κυβέρνησή σας επιθυμείτε να στηρίξετε τη Νησιωτικότητα με πολιτικές και αποφάσεις οι οποίες κατατείνουν στο να αμβλύνουν τις δυσμενείς συνέπειες της Νησιωτικότητας.

Με το ισχύον σήμερα νομικό πλαίσιο, αναφορικά με τους διαγωνισμούς προμηθειών και έργων των Περιφερειών, δημιουργούνται τεράστια ζητήματα, σε σχέση με συγκεκριμένες αναγκαίες δράσεις στα νησιά μας, όπως π.χ. δακοκτονία, θαμνοκοπή, προμήθεια αναλώσιμων υλικών κ.λ.π. Εντελώς ενδεικτικά σας αναφέρω ότι ενώ για την δακοκτονία μέχρι πρότινος διενεργούνταν πρόχειρος διαγωνισμός (σε επίπεδο Π.Ε.) τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε διεθνή διαγωνισμό (σε επίπεδο Περιφέρειας) και κατόπιν αυτού να αναμένουμε τον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ακολούθως να προχωρήσουμε στην υπογραφή συμβάσεων. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την θαμνοκοπή.

Ομοίως πρέπει να γνωρίζετε ότι διαγωνισμός Π/Υ 20.000,00€ για προμήθεια γραφικής ύλης μπορεί να διενεργηθεί αν ο προμηθευτής καταβάλλει άμεσα 800,00€ για έξοδα δημοσίευσης. Πέραν αυτού όλοι οι υποψήφιοι προμηθευτές της ΠΙΝ είναι πλέον υποχρεωμένοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικές προσφορές, κάτι το οποίο τους δημιουργεί επιπλέον κόστος, αφού προς το σκοπό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν εξειδικευμένο προσωπικό.

Όπως αντιλαμβάνεσθε με τους ρυθμούς αυτούς το οδικό δίκτυο δεν είναι δυνατόν να καθαρισθεί πριν το τέλος του Καλοκαιριού, η δε δακοκτονία θα πραγματοποιηθεί μετά τη συλλογή του ελαιοκάρπου.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με βάση όλα τα ανωτέρω και κατ΄ αναλογία της προαναφερόμενης απόφασης του κ. ΥΠΠΟΑ, θα παρακαλούσα για την έκδοση αντίστοιχης απόφασής σας, προς το σκοπό όπως, κάθε Περιφερειακή Ενότητα των Νησιωτικών Περιφερειών να χαρακτηρίζεται αυτοτελή Επιχειρησιακή Μονάδα, με άμεση απότοκη συνέπεια να υπάρχει αυτοτελή εκτέλεση του Π/Υ της κάθε Περιφερειακής Ενότητας, αναφορικά με τους συγκεκριμένους διαγωνισμούς, επιλύοντας, κατ΄αυτό τον τρόπο, όλα τα προαναφερόμενα προβλήματα.

Μετά Τιμής,

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ


ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ