Ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2016

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016 09:18

Ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2016

Ξεκινάει η ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2016 στα κατα τόπους Κ.Ε.Π.


Η ανανέωση των δελτίων μετακίνησης Α.με.Α για το έτος 2016 πραγματοποιείται από τα Κ.Ε.Π. των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Κεφαλονιάς από 12 Δεκεμβρίου 2016 έως τις 31 Ιανουαρίου 2017

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

-      Δελτίο Μετακίνησης,

-      Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση Απογραφής ΑμεΑ  ή Απόφαση Ασφαλιστικού Φορέα, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%) και η διάρκεια ισχύος της ή απόφαση ΚΕΠΑ,

-      Αίτηση (υπάρχει έντυπο στα Κ.Ε.Π.),

-      Βιβλιάριο Υγείας,

-      Δελτίο Ταυτότητας (πρωτότυπο & φωτοτυπία)

Την αίτηση & τα δικαιολογητικά υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, οι κηδεμόνες ή νόμιμοι πληρεξούσιοι αυτών.

Η έκδοση Νέων Δελτίων θα πραγματοποιείται απ’ ευθείας από την Δ/νση Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, Δνση: Χαροκόπου & Μομφεράτου Αργοστόλι, τηλ. 26713-62700

Αργοστόλι: 08 Δεκεμβρίου 2016

O Α/δήμαρχος

Νικόλαος Παπαδάτος

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Ε.Π.

Αργοστολίου & Παλικής: Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 08.00 π.μ. έως 08.00 μ.μ

Σάββατο: 08.00 πμ έως 14.00 μμ

Λοιπά Κ.Ε.Π., Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 07.30 π.μ. έως 03.30 μ.μ.

...

 Από τη Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με την αριθμ.Δ24α/ΓΠ οικ. 56479/1308/06-12-2016 Κ.Υ.Α., χορηγούνται δελτία μετακίνησης σε άτομα με αναπηρίες για το έτος 2016.

Για την έκδοση ή θεώρηση των δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καθώς και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων τους, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως παρακάτω:
• Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας
Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας (2661362121-122-127-146)
• Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (2695027895-2695362128)
Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (2671362704-703)
• Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (2645360733-734)