Α. Θεοπεφτάτου : Ευνοϊκές ρυθμίσεις μειωμένου ΦΠΑ και στα Ιόνια Νησιά

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015 10:23

Α. Θεοπεφτάτου : Ευνοϊκές ρυθμίσεις μειωμένου ΦΠΑ και στα Ιόνια Νησιά

     Αξιότιμε κ. Καθηγητή,

    

Με χαρά πληροφορηθήκαμε ότι το Γραφείο σας θα προχωρήσει στην εκπόνηση συγκριτικής μελέτης για την έμμεση φορολογία στην Ε.Ε., με έμφαση στην ειδική περίπτωση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ σε νησιωτικές περιοχές.

Χωρίς να θέλουμε να τοποθετηθούμε ανταγωνιστικά, θα πρέπει κατά την εκπόνηση της σχετικής μελέτης να λάβετε υπόψη και τα νησιά του Ιονίου, που άδικα στερήθηκαν τόσα χρόνια τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του μειωμένου ΦΠΑ που ισχύει στα νησιά του Αιγαίου.

Ενώ όλα τα νησιά μας συνολικά συμβάλλουν αποτελεσματικά στον ΑΕΠ της χώρας, εν τούτοις για τους κατοίκους τους αυτό γίνεται με σημαντικό οικονομικό κόστος.

 Στο βαθμό που καμμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει αντιμετωπίσει το ζήτημα της νησιωτικότητας σαν μειονέκτημα και κανένα κράτος της Ε.Ε δεν αποτελείται από 1.500 κατοικημένα νησιά, κάθε ειδική ρύθμιση για μείωση του ΦΠΑ δεν θεωρείται «ευνοϊκή» μεταχείριση, αλλά ίσου μέτρου.

                                                                              Με τιμή

                                                                   Αφροδίτη Θεοπεφτάτου

                                                         Βουλευτής Κεφαλληνίας & Ιθάκης