Αποκλειστικά στον Ε.Α.Σ. για μεταβολές ή διορθώσεις των Αιτήσεων Αγροτικών Επιδοτήσεων

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 07:11

Αποκλειστικά στον Ε.Α.Σ. για μεταβολές ή διορθώσεις  των Αιτήσεων Αγροτικών Επιδοτήσεων

Ο Ε.Α.Σ. ενημερώνει τον Κεφαλλονίτη και Θιακό, Ελαιοπαραγωγό, Αμπελουργό, Μελισσοκόμο, Κηπευτικοπαραγωγό, Δενδροκαλλιεργητή, Κτηνοτρόφο και Αλιέα, δικαιούχο Ενιαίας Ενίσχυσης ότι, σύμφωνα με εγκύκλιο του Οργανισμού Πληρωμών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Α.Α.Τ.), όσοι Παραγωγοί υπέβαλαν την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το έτος 2015, μόνοι τους ηλεκτρονικά, μέσω της on-line εφαρμογής υποβολής του πληροφοριακού συστήματος του Υ.Α.Α.Τ., για οποιαδήποτε μεταβολή ή διόρθωση των υποβληθέντων στοιχείων της Αίτησης μετά την οριστικοποίησή της, πρέπει να απευθύνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών (Κ.Ε.Α.) που λειτουργεί ο Ε.Α.Σ. στο κτιριακό συγκρότημα του στο Αργοστόλι.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, το Κ.Ε.Α. του Ε.Α.Σ., ως ο μοναδικός Πιστοποιημένος Φορέας Β – Φορέας Αποσφαλμάτωσης - για όλη την Περιφέρεια Κεφαλληνίας & Ιθάκης, έχει αποκλειστικά την αρμοδιότητα για την τακτοποίηση διορθώσεων των φετινών Αιτήσεων Αγροτικών Επιδοτήσεων των δικαιούχων ντόπιων Παραγωγών.

Για το Δ.Σ. του Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ανδρέας Π. Καλαφάτης, Πρόεδρος