7 ερωτήματα για το λιμάνι του Πόρου από τον Τοπικό Σύμβουλο της περιοχής

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014 12:02

7 ερωτήματα για το λιμάνι του Πόρου από τον Τοπικό Σύμβουλο της περιοχής

 ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟ

Θέμα: Εργασίες λιμένα Πόρου.

1. Αποκατάσταση των φθορών στο προσήνεμο μόλο .

Οι πρόσφατοι σεισμοί της Κεφαλονιάς του 2014 προκάλεσαν την κατακρήμνιση βραχώδους πρανούς εσωτερικά του προσήνεμου μόλου. Η κατακρήμνιση δημιουργήθηκε μερικά μέτρα προ του ακρομολίου που θα πρέπει σε πρώτη φάση να αντιμετωπιστεί με μέτρα που θα αποτρέψει την περαιτέρω κατάρρευση του, ώστε να προστατευτεί και το ακρομόλιο στο οποίο βρίσκεται ο κόκκινος φάρος ναυσιπλοΐας. Σε δεύτερη φάση εκτέλεση εκτεταμένων έργων Εσωτερικής θωράκισης με φυσικούς ογκόλιθους στο τμήμα που αντιμετωπίζει το πρόβλημα.

2. Καθίζηση λιμένα.

Καθιζήσεις και ρωγμές παρουσιάστηκαν στην άκρη του οδοστρώματος και στις τρις (3) προβλήτες του λιμένα μετά τους σεισμούς του 2014. Η βλάβη εκδηλώθηκε στο εφαπτόμενα σημεία της διαφορετικής τύπου θεμελίωση (θεμελίωση με επιχωμάτωση και θεμελίωση με πασσαλόμπηξη) Η μη άμεση αποκατάστασης του εν λόγω τμήματος εγκυμονεί κίνδυνους για επιβάτες και οχήματα σε μια περαιτέρω καθίζηση του οδοστρώματος

3. Πλωτή μαρίνα.

Η τοποθέτηση πλωτών εγκαταστάσεων στην εσωτερική λιμενολεκάνη θα είναι ένα έργο «σημαία» για τον Πόρο. Ο θαλάσσιος τουρισμός αποτελεί μια μοναδική διέξοδο για τη διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, Η Ελλάδα παρουσιάζει τον χαμηλότερο μέσο όρο θέσεων ελλιμενισμού από όλες τις χώρες της Μεσογείου. (0,5 ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής για την Ελλάδα αντί 8,9 για τις χώρες, της ΕΕ και Τουρκίας. Μέσα στο πλαίσιο της αναπτυξιακής μας ταυτότητας εντάσσεται και η άμεση τοποθέτηση πλωτών εξέδρων βαρέως τύπου στο λιμάνι του Πόρου που έχει όλες τις δυνατότητες να γίνει μια σύγχρονη μαρίνα (η χώρος προορισμού και ελλιμενισμού ) για όλα τα σκάφη. Ο Πόρος αποτελεί τον κεντρικό και τελευταίο σταθμός τουριστικών σκαφών της Κεφαλονιάς συνδέοντας τον βορά με τα λιμάνια της Ζακύνθου, και Πελοποννήσου. Στόχος όλων των φορέων θα πρέπει να είναι η δημιουργία σύγχρονης μαρίνας και η αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού, ώστε να καταστήσουμε τον χώρο προορισμό τουριστικών σκαφών. Η υλοποίηση του εν λόγω έργου θα έχει:
• Αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς τον Πόρο.
• Άμεσα οικονομικά οφέλη από τον ελλιμενισμό και την παροχή υπηρεσιών.
• Τόνωση της τουριστικής κίνησης τόσο στον Πόρο όσο και γενικότερα.
• Σημαντικές θετικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, λόγω βελτίωσης των τουριστικών υποδομών και του επιπέδου εξυπηρέτησης των σκαφών αναψυχής..
4. Εξοπλισμός λιμένα.
• Με πιλαρ ελεγχόμενης λειτουργίας μέσω κερμάτων ή μαγνητικών badges ( παροχές πόσιμου νερού και ηλεκτρικού ρεύματος)
• Με συναλλαγές μέσω μηχανήματος ΑΤΜ.
• Με αρωγή στην πρόσδεση και την παραμονή σκαφών.
• Με παροχή ασύρματης εκπομπής διαδικτυακού σήματος (Wi-Fi).
• Με χρήση χώρων ντουζιέρων με ζεστό νερό από ηλιακά πάνελς.
• Με χρήση χώρων WC.
• Με χρήση εγκατεστημένου δικτύου και εξοπλισμού πυρασφάλειας.
• Με δοχείων απόρριψη χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων.
• Με παροχή δελτίου καιρού .
• Με Υπηρεσία παροχής πληροφοριών.
• Με τηλέφωνα επικοινωνίας για τον ανεφοδιασμό καυσίμων.

5. Εκβάθυνση λιμένα.

Τα έργα αποκατάστασης, λειτουργικών βαθών της λιμενολεκάνης του παλαιού λιμένα είναι απολύτως αναγκαία για να τα επαναφέρει στα προβλεπόμενα βάθη μελέτης κατασκευής του . Τα βάθη αυτά εξ αιτίας προσχώσεων, έχουν υπερβεί και τα οριακά επίπεδα ασφαλείας πολύ δε περισσότερο πλησίον των κρηπιδωμάτων που γίνονται επικίνδυνα για κότερα και τα αλιευτικά σκάφη. Εάν η διαδικασία εκβάθυνση της λιμενολεκάνης από την Γενική Γραμματεία Λιμένων απαιτεί χρόνο, τότε είναι απαραίτητη η άμεση εκτέλεση εργασιών εκβάθυνση κατά μήκος του προβλήτα και του λιμενοβραχίονα με γερανό με μακρύ βελόνι από ξηράς. ( Τέτοιο γερανό διαθέτη το λιμενικό ταμείο Κυλλήνης).

6. Λιμενοβραχίονας.

Η λειτουργική και αισθητική αναμόρφωση του είναι αναγκαία , (όπως αποκατάσταση οδοστρώματος και ειδική διαμόρφωση σε ορισμένα σημεία στο εσωτερικό μέτωπο αυτού). Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα είναι οι δέστρες. Η τοποθέτηση τους θα λύση ένα χρόνιο και μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν μικρά και μεγάλα τουριστικά σκάφη που δεν δύναται να δέσουν σε αυτόν.
Εάν το κόστος αγοράς για τις δέστρες είναι απαγορευτικό η προτεινόμενη λύση είναι να αφαιρεθούν δέστρες από τον προβλήτα του νέου λιμένα ( ανά δυο η μια) και να τοποθετηθούν στον λιμενοβραχίονα του παλαιού λιμένα.
Εύλογα λοιπών θα αναρωτηθεί κανείς και θα εκφράσει την απορία του, γιατί ενώ υπάρχει λύση αντιμετώπισης χαμηλού κόστους να μη δύναται να πραγματοποιηθεί .

7. Χερσαία ζώνη .

Την κατασκευή πάσης φύσεως χερσαίων εγκαταστάσεων που απαιτείται για την λειτουργία της επιβατικής και τουριστικής ανάπτυξης. Στοχεύουμε στην διασφάλιση λιμενικών υπηρεσιών υψηλότατης στάθμης με προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των επιβατών. Προς αυτή την κατεύθυνση εντάσσετε:
• Η κατασκευής τερματικού σταθμού για την εξυπηρέτηση και τις ανάγκες του επιβατικού κοινού .
• Η τοποθέτηση τουλάχιστο από δυο αυτό-καθαριζόμενες τουαλέτες στους χώρους του επιβατικού και του τουριστικού λιμένα. Είναι δυνατόν όταν από το λιμάνι του πόρου που διέρχεται το 900/0 των επιβατών και οχημάτων του νησιού και που ελλιμενίζονται εκατοντάδες κότερα ετησίως να μην υπάρχει μια δημόσια τουαλέτα.
• Την κατασκευή πέτρινου στηθαίου χαμηλού ύψους στο κρηπίδωμα του παλαιού λιμένα για την ασφάλεια επιβατών, οχημάτων και τουριστικών σκαφών.
• Την δημιουργία πεζόδρομου μετά την ταβέρνα Τζίβας ( δρόμου σκάλας) προς νέο λιμένα.
• Την εγκατάσταση λειτουργίας ηλεκτροδότηση από την ξηρά για τα πλοία της ακτοπλοΐας κατά τις νυκτερινές ώρες που θα αποτελέσει ένα καλό μέτρο προκειμένου να μην επιβαρύνεται η ποιότητα του αέρα της περιοχής με ηχορύπανση και καυσαέρια.
• Την επισκευή και συντήρηση φωτισμού νέου και παλαιού λιμένα.
• Την Τοποθέτηση κολώνας φωτισμού που έπεσε μετά από τρακάρισμα.
• Την αντιμετώπιση του καθημερινού προβλήματος πτώσης τάσης στο δίκτυο φωτισμού του νέου λιμένα.
• Την Τοποθέτηση πληροφοριακού συστήματος (INFO KIOSK) στη κεντρική προβλήτα του Λιμένα για την ενημέρωση των επιβατικού κοινού .
• Τον καθαρισμό της γλίστρα με υδροβολή (κυρίως το καλοκαίρι) ώστε να μην γλιστρούν όσοι την χρησιμοποιούν.
Τα τελευταία χρόνια τα ελληνικά λιμάνια και οι μαρίνες παρά στενότητα χώρων ελλιμενισμού, παρουσιάζουν μια αυξητική τάση από κότερα και θαλαμηγούς Η πολιτεία λοιπόν πρέπει άμεσα να ενσκήψει με ιδιαίτερη προσοχή προς την κατεύθυνση ανάληψης των απαραίτητων πρωτοβουλιών ώστε να επιταχύνει τις κατασκευές χώρων ελλιμενισμού. Προς αυτή την κατεύθυνση υποθέτουμε ότι και η νέα διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου, ο δήμος Κεφαλονιάς, καθώς και η περιφέρεια Ιονίων νήσων, θα προχωρήσει στην χωροθέτηση και δημιουργία ενός σηµαντικού αναπτυξιακού έργου την ΜΑΡΙΝΑ που θα επιτελέσει το μεγαλύτερο αναπτυξιακό άλμα της περιοχή μας . Εκτός πια και έχουν άλλες πολιτικές και άλλα πρόγραμμά για έργα και υποδομές για τα λιμάνια του Δήμου μας. Εμείς τέλος ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ τα ανταποδοτικά οφέλη από τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της περιοχής μας (όπως το λιμάνι) , και αιτούμαι ότι μας ανήκει.

ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Τοπικός δημοτικός σύμβουλος Πόρου