Ανακοίνωση Δήμου για βοσκοτόπια

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014 17:47

Ανακοίνωση Δήμου για βοσκοτόπια

Οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν χρήση δημοτικών βοσκοτόπων, για το έτος 2014, θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, στα κατά τόπους Καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων, έως τις 09 Μαΐου 2014.

Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω προθεσμία θα είναι εκπρόθεσμες και δεν θα ικανοποιηθούν.

Έντυπα Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων οι κτηνοτρόφοι θα μπορούν να προμηθεύονται από τα κατά τόπους Δημοτικά Καταστήματα.

Με την υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης θα πρέπει να κατατίθεται φωτοαντίγραφο πρόσφατα ενημερωμένου και θεωρημένου κτηνοτροφικού μητρώου.