Από φέτος ο φόρος πολυτελείας-Ο φόρος υπεραξίας μετοχών από 1/1/2014

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2013 12:52

Από φέτος ο φόρος πολυτελείας-Ο φόρος υπεραξίας μετοχών από 1/1/2014

Στο Πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή και στον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος :

α)Διατηρείται η έκπτωση για τους μισθωτούς και συνταξιούχους στην εφ άπαξ καταβολή του φόρου (1,5%).

β) Διατηρείται η προκαταβολή φόρου για ΟΕ και ΕΕ στο 55% αντί του 80%.

γ) Εξακολουθούν να θεωρούνται ως προστατευόμενα μέλη των φορολογουμένων και οι φοιτητές-τέκνα τους ηλικίας έως 25 ετών.

δ)Επανέρχεται η απαλλαγή από το τεκμαρτό εισόδημα της δωρεάν παραχώρησης κατοικίας μέχρι και 200 τ.μ. από γονείς προς τα παιδιά και αντιστρόφως.

ε) Οι διατάξεις για την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης θα έχουν εφαρμογή από το οικονομικό έτος 2013- αντί του 2014 που είχε αρχικά προβλεφθεί. Επίσης, λόγω της αδυναμίας συνβεβαίωσής του με τον φόρο εισοδήματος στο ίδιο εκκαθαριστικό κατά το τρέχον οικονομικό έτος, ρυθμίζεται νομοθετικά η ξεχωριστή βεβαίωσή του ειδικά για το οικονομικό έτος 2013.

στ) Ο φόρος 20% της υπεραξίας από την μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων εταιριών θα ισχύσει για τις μετοχές που αποκτώνται από 1/1/2014.