Άλλο 1,5 δις. από την ΕΤΕπ!

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2013 19:54

Άλλο 1,5 δις. από την ΕΤΕπ!

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), διαθέτει στην ελληνική οικονομία 500.000.000 ευρώ ως κεφάλαια αντασφάλισης, τα οποία θα ανακυκλώνονται τρεις φορές το χρόνο. Πρόκειται για κεφάλαια κάλυψης των εγγυητικών επιστολών ύψους 1,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση με σκοπό να διευκολυνθούν οι Έλληνες επιχειρηματίες στις συναλλαγές τους με επιχειρηματίες άλλων χωρών.

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να δώσει λύση στο πρόβλημα πολλών υγιών ελληνικών επιχειρήσεων που δεν μπορούσαν να αγοράσουν πρώτες ύλες από το εξωτερικό, χωρίς μετρητά, διότι τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές είτε δεν τις έδιναν οι ελληνικές τράπεζες είτε δεν είχαν «πέραση» στο εξωτερικό!

Οι σχετικές χρηματοδοτικές συμβάσεις υπογράφηκαν σε δημόσια τελετή στην Αθήνα από τον αρμόδιο για την Ελλάδα αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ Mihai Tanasescu, με τρεις συστημικές ελληνικές τράπεζες και τρεις ξένες.