Για Φ.Α.Π., Ε.Φ.Α. και… ξανά για τόκους!

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 28 Μαΐου 2013 18:55

Για Φ.Α.Π., Ε.Φ.Α. και… ξανά για τόκους!

1.Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων έτους 2013 παρατείνεται μέχρι την 21η Ιουνίου 2013. 2.Ως ημερομηνία ανάρτησης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων Φ.Α.Π. έτους 2010 ορίζεται η 29η Μαΐου 2013. Η δήλωση Φ.Α.Π. φυσικών προσώπων συντίθεται ψηφιακά από το Υπουργείο Οικονομικών, με βάση το Ε9. Ο υπόχρεος λαμβάνει γνώση της τελικής διαμόρφωσης του περιεχομένου της δήλωσης και των βεβαιωθέντων ποσών Φ.Α.Π. φυσικών προσώπων με την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος ΦΑΠ του οικείου έτους. Ο υπόχρεος λαμβάνει γνώση μέσω του διαδικτύου, στο www.gsis.gr, όπου αναρτώνται τα εκκαθαριστικά σημειώματα.

Σε περίπτωση διαφωνίας του υπόχρεου στον οποίο έχει καταλογισθεί ΦΑΠ- και ο οποίος κρίνει ότι δεν προκύπτει φόρος για καταβολή- με τα στοιχεία των ακινήτων ή την προσδιορισμένη φορολογητέα αξία αυτών, όπως αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα - δήλωση Φ.Α.Π., παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης μέχρι την 31η Ιουλίου 2013.

3. Ο Γ.Γ. Δημοσίων Εσόδων δήλωσε σήμερα ότι –με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα-οι φορολογούμενοι θα πρέπει να μεταβούν στις Τράπεζες για να παραλάβουν τις βεβαιώσεις για τους τόκους που αποδόθηκαν μέσα στο 2012.Διευκρίνησε, επίσης, ότι αν υπάρχει συνδικαιούχος σε τραπεζικό λογαριασμό, θα αποφασίζουν οι ίδιοι οι φορολογούμενοι ποιος από τους συνδικαιούχους θα δηλώσει τους τόκους.