Πότε, πώς και με ποιους επιστρέφει στους δέκτες μας η ΕΡΤ

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015 11:49

Πότε, πώς και με ποιους επιστρέφει στους δέκτες μας η ΕΡΤ

Κατατέθηκε προς διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την επανασύσταση της ΕΡΤ. Τι προβλέπει ο "οδικός χάρτης" για τη λειτουργία της δημόσιας τηλεόρασης

Στις 20 Απριλίου βγαίνει στον αέρα η ΕΡΤ, σε πλήρη ανάπτυξη όλων των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών της προγραμμάτων, σύμφωνα με τον σχεδιασμό για την επαναλειτουργία της κρατικής τηλεόρασης.

Αφού ολοκληρωθεί η διαβούλευση και ψηφιστεί το σχέδιο νόμου από την Ολομέλεια της Βουλής, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας θα επαναλειτουργήσει σε πλήρη ανάπτυξη, με μουσικά σύνολα, διαδικτυακούς ιστότοπους και οπτικοακουστικό αρχείο, ενώ στον ενιαίο φορέα «δύνανται να ενταχθούν το σύνολο των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών (εθνικών και περιφερειακών) που λειτουργούσαν την 11η Ιουνίου 2013 (ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3)».

Στο πλαίσιο αυτό, επανέρχονται οι απολυμένοι της 11ης Ιουνίου 2013, ενώ παραμένει προς το παρόν το ανταποδοτικό τέλος στα 3 ευρώ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Έθνος, το ΔΣ της εταιρείας θα είναι επταμελές, με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται για μία φορά. Το πρώτο ΔΣ της ΕΡΤ θα έχει διάρκεια ενός έτους και ορίζεται από τον υπουργό Επικρατείας.

Όσον αφορά τις συμβάσεις, το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι «οι κάθε είδους συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του προσωπικού το οποίο την 11η Ιουνίου 2013 απασχολούνταν στην ΕΡΤ ΑΕ, οι οποίες λύθηκαν καθ' οιονδήποτε τρόπο με το άρθρο 3 της υπ' αριθμόν 02/11.6.2013 κοινής Απόφασης του υπουργού Οικονομικών και του υφυπουργού στον πρωθυπουργό (Β' 1414), όπως ισχύει, αναβιώνουν την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θεωρούνται εφεξής συμβάσεις που έχουν συναφθεί με την εταιρεία του άρθρου 1 του παρόντος νόμου».

Ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας επιβάλλεται και εισπράττεται υπέρ της ΕΡΤ ΑΕ ανταποδοτικό τέλος, που προς το παρόν παραμένει στο ίδιο ύψος (3,00 ευρώ) μηνιαίως ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου δίνεται η δυνατότητα να αναπροσαρμοστεί λαμβάνοντας υπόψη την προϋπολογιζόμενη διάταξη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και όπως αποτυπώνονται τα οικονομικά στοιχεία της ΕΡΤ.

Στο σχέδιο νόμου, επίσης, αναφέρεται ότι η ΕΡΤ «αναλαμβάνει την αντικειμενική παρουσίαση του προεκλογικού αγώνα των κομμάτων, καθώς και των υποψηφίων συνδυασμών ή προσώπων, κατά τις βουλευτικές, ευρωπαϊκές και αυτοδιοικητικές εκλογές και των προγραμματικών θέσεων όλων των κομμάτων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Καλύπτει επίσης και τις απόψεις που

διατυπώνονται κατά την περίοδο διεξαγωγής δημοψηφισμάτων».

 Έθνος