Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Ιθάκη

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017 16:39

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο στην Ιθάκη

Δειτε τα θέματα...

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 165 παρ.1&2 και αρ.167-169 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε συνεδρίαση  την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 στο Μορφωτικό Κέντρο Ιθάκης, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1o: Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. για το Πρόγραμμα "Ηλεκτρικό Ρεύμα για όλους στα Ιόνια Νησιά.

Εισηγητής:  Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Αλέξανδρος Μιχαλάς

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση Συμμετοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών και Οργανισμών Παραγωγών ΠΟΠ & ΠΓΕ Προϊόντων Association of European Regions for Products of Origin (A.R.E.P.O.).

Εισηγητής:  Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον Πρωτογενή Τομέα και Εξωστρέφεια κ. Ιωάννης Φοντάνας.

ΘΕΜΑ 3o: Η Περιφέρεια αδυνατεί να λειτουργήσει υπό καθεστώς υποχρηματοδότησης.

Εισηγητής:  Ο   επικεφαλής της παράταξης ¨Νέα Ιόνιος Πολιτεία ¨ κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΘΕΜΑ 4ο: 8η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος. 

ΘΕΜΑ 5o: 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Π.Ε.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Σταβοράβδης.

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου / δραστηριότητας: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για τη διευθέτηση – οριοθέτηση τμήματος υδατορέματος στη θέση «Λάντζες» Χλωμού Δ.Ε Μελιτειέων Δ. Κέρκυρας.

Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.

ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου / δραστηριότητας: Για την υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα με την επωνυμία «ALMYROS NATURA», για τον εκσυγχρονισμό αυτής και την αύξηση και την αύξηση δυναμικότητας από 320 σε 360 κλίνες, κατηγορίας 4**** με υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών στον Ν.4173/13, τελικής δυναμικότητας 360 κλίνες, σε γήπεδο επιφάνειας 32.408,00 τ.μ. στη θέση Αλμυρός Αχαράβης, της τοπικής κοινότητας Αγίου Παντελεήμονα της Δ.Ε Θιναλίων του Δήμου Κέρκυρας της Π.Ι.Ν., της ιδιοκτήτριας εταιρείας «BOLENTACO ΛΙΜΙΤΕΔ Ε.Π.Ε».

Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση της  Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Κατεδαφίσεις και υποστυλώσεις σεισμοπλήκτων κτιρίων και καθαιρέσεις πάσης φύσεως εξαιτίας των πρόσφατων σεισμών».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 9ο: Επανεργοποίηση και μετονομασία υφιστάμενου τραπεζικού λογαριασμού.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 10ο: Ανακατανομή του ποσού χρηματοδότησης του έργου ΚΕ 2014ΕΠ52200002 της ΣΑΕΠ 522 τροπ. 0 για την Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

                                                                      Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 

                                                                                   Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

 

                                                                                         Χρήστος  Μωραΐτης

 

 

 Φόρτωση…

Φόρτωση…