Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με επίκεντρο τις 21 απολύσεις των συμβασιούχων του Δήμου (VIDEO)

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 16 Ιουλίου 2017 01:25

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με επίκεντρο τις 21 απολύσεις των συμβασιούχων του Δήμου (VIDEO)

Δείτε το σύνολο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής.  

Η συνεδρίαση διεκόπη γύρω στις 22.30 και μετατέθηκε για το πρωί της Δευτέρας.

Κατά τη διάρκεια της, το ζήτημα της απόλυσης των 21 συμβασιούχων του Δήμου μονοπώλησε τη συζήτηση.

  • Αποσπάσματα με τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων

  • Ολόκληρη η συνεδρίαση

Τα θέματα που θα συζητηθούν τη Δευτέρα

1. Ψήφισμα συμπαράστασης στον Δήμο Μήλου για τον επαναπατρισμό της «ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ» (αριθμ. 356/10.05.2017 απόφαση της Κ.Ε.Δ.Ε).

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

2. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης δημοτικού ακινήτου ( Γηροκομείο Δ.Ε Σάμης)
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος (εκ νέου συζήτηση)

3. Έγκριση 10ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (αριθμ. 144/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

4. Έγκριση 11ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017 (αριθμ. 152/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

5. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

6. Διαγραφές-επιστροφές
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

7. Μείωση ενοικίου δημοτικού ακινήτου.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

8. Παραχώρηση χρήσης πράξης « ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ κ΄ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ-ΣΚΑΛΑΣ» στην Δ.Ε.Υ.Α.Κ
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

9. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτων του Δήμου.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

10. Έγκριση για σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Συνεχιζόμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Διατηρητέων Κτιρίων» και για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

11. Έγκριση επέκτασης φωτισμού οδών και πλατειών
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προμήθειας ειδών σίτισης σε δράσεις εκτάκτων αναγκών (Πολιτική Προστασία).
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

13. Επιχορήγηση εθελοντικών ομάδων Δήμου Κεφ/νιάς
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

14. Ορισμός μελών Δ.Σ Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου.
ΕΙΣ: Δήμαρχος κ. Α. Παρίσης

15. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης έτους 2016 (01-01-2016 έως 31-12-2016)
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης

16. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2014 (ορθή επανάληψη).
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης

17. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κεφ/νιάς οικ. έτους 2015 (ορθή επανάληψη).
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης

18. Υλοποίηση Β΄ φάσης του έργου «Υποστήριξη του Δήμου στην Προσυμβατική Διαδικασία Επιλογής ΣΔΙΤ για την « Κατασκευή και Λειτουργία χώρου εστίασης και εκδηλώσεων στο Δημοτικό Αλσύλιο Καλλιθέας Δ.Δ Λακύθρας, του Δήμου Λειβαθούς Ν. Κεφαλληνίας
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

19. Εξέταση του θέματος της διάλυσης ή συνέχισης της σύμβασης της μελέτης: «Κτηματογράφηση, Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης-Αναθεώρησης και Πράξη Εφαρμογής του Οικισμού Πόρου, του Δ.Δ Πόρου του Δήμου Ελειού-Πρόννων Κεφ/νιάς καθώς και Διαμόρφωση των Κοινοχρήστων Χώρων του Οικισμού».
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

20. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Τσιμεντόστρωση οδού στην θέση ¨Καμπανού¨ κ΄ βελτίωση βατότητας οδού στην θέση ¨Μισόραχο¨ της Τ.Κ Φάρσων του Δήμου Κεφ/νιάς.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

21. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Δημοτική-Αγροτική Οδοποιία Πυλάρου 2008-2009».
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

22. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου στον οικισμό Αγ. Ιωάννη-Χαβριάτα» αναδόχου Λάμπρος Σπυράτος Ε.Δ.Ε
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

23. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (1ου Α.Π.Ε) του έργου «Κατασκευή τοιχίου στον οικισμό Αγ. Ιωάννη-Χαβριάτα» αναδόχου Λάμπρος Σπυράτος Ε.Δ.Ε
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

24. Έγκριση εγκατάστασης υπαίθριου υποσταθμού διανομής της Δ.Ε.Η δίπλα από τον χώρο των Δημοτικών W.C επί του πάνω μέρους της Πλατείας Βαλλιάνου.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

25. Έγκριση υψομετρικής μελέτης Ο.Τ 201 εντός ρυμοτομικού σχεδίου Ληξουρίου
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

26. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου «Κατασκευή Δημοτικού δρόμου οικ. Φαρακλάτων».
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

27. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεφ/νιάς (αριθμ 7/2017 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

28. Έγκριση των αριθμ.26/2017 και 27/2017 αποφάσεων της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ επί αιτήσεων εξαίρεσης από τον κανονισμό λειτουργίας περιπτέρων στον Πόρο.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

29. Έγκριση της αριθμ.25/2017 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ για παραχώρηση χρήσης χώρου πώλησης κάρβουνου.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

30. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ε.ΠΟΙ.ΖΩ) σχετικά με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αργοστολίου Ο.Τ 185 Α.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

31. Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κεφαλλονιάς και Δήμου Ιθάκης για την υποστήριξη άσκησης αρμοδιότητας τεχνικών υπηρεσιών για την εκτέλεση προμηθειών και μελετών.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ κ. Σ.-Γ. Αλυσανδράτος

32. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δ.Σ της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ.
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

33.Έγκριση της αριθμ.51/2017 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Σ. Ματιάτος

34.Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

35. Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιάς-Ιθάκης.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Λιμενικού ταμείου κ. Α. Μοσχονάς

36. Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιάς-Ιθάκης.
ΕΙΣ: Πρόεδρος Λιμενικού ταμείου κ. Α. Μοσχονάς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ


Ετικέτες:

Φόρτωση…

Φόρτωση…