Με επιτυχία η έναρξη της διημερίδας της ΠΙΝ για τις επενδύσεις και τις εξαγωγές προϊόντων

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 06 Απριλίου 2017 19:14

Με επιτυχία η έναρξη της διημερίδας της ΠΙΝ για τις επενδύσεις και τις εξαγωγές προϊόντων

Ξεκίνησε σήμερα στην Κέρκυρα η διημερίδα για την προώθηση των εξαγωγών τοπικών προϊόντων και την προσέλκυση επενδύσεων που διοργανώνουν η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και η Enterprise Greece,


με τη συμμετοχή 25 Εμπορικών Ακολούθων και Οικονομικών Συμβούλων από Πρεσβείες, εκπροσώπων Επιμελητηρίων των Ιονίων Νήσων και παραγωγικών φορέων καθώς και παραγωγών από όλα τα νησιά της ΠΙΝ.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος, ακολούθησε ομιλία του Προέδρου της Enterprise Greece Χρήστου Στάικου και χαιρετισμός του Δήμαρχου Κέρκυρας Κώστα Νικολούζου.

Στην ομιλία του ο Περιφερειάρχης Θ. Γαλιατσάτος αναφέρθηκε στα δυνατά σημεία και τα πλεονεκτήματα των Ιονίων Νήσων για επενδύσεις κι ως τέτοια ανέφερε: την φύση και γεωμορφολογία, τις υποδομές των μεταφορών με έμφαση στην ανάπτυξη των υδατοδρομίων, την ανάπτυξη και έρευνα με αναμφισβήτητη έντονη την παρουσία του Ιονίου Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις εξορύξεις πετρελαίου και αερίου. Επιπλέον ο κ. Γαλιατσάτος τόνισε ότι υπάρχουν ευκαιρίας και δυνατά σημεία στους τομείς των τοπικών προϊόντων με δυνατότητες πιστοποίησης, στην ύπαρξη περιοχών που δεν έχει αναπτυχθεί τουριστική δραστηριότητα, στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό ειδικά στους τομείς του τουρισμού και της εστίασης, στην εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας και στις ευκαιρίες αξιοποίησης του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος, με υιοθέτηση ενός εναλλακτικού τρόπου διαχείρισης μέσω και της αναθεώρησης του χωροταξικού σχεδιασμού.

Όσον αφορά στον πρωτογενή τομέα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων αναφέρθηκε στα ποιοτικά τοπικά προϊόντα και την αναγκαιότητα πιστοποίησης ως προϊόντων της Ιόνιας γης, εξήγησε την αναγκαιότητα που οδήγησε στην ίδρυση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης και υπογράμμισε την ύπαρξη ανεκμετάλλευτων γαιών στην οποία θα μπορούσαν να εγκατασταθούν νέοι αγρότες, εκμεταλλευόμενοι χρηματοδοτικά προγράμματα. Ο κ. Γαλιατσάτος αναφέρθηκε επίσης στις ιδιωτικές επενδύσεις και σχέδια που έχουν προχωρήσει από τις υπηρεσίες της ΠΙΝ καθώς και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που υπάρχουν κυρίως μέσω ΕΣΠΑ και Επενδυτικού Νόμου.