Σε Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο το ζήτημα της επέκτασης του αεροδρομίου - Τα θέματα των συνεδριάσεων

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 18:30

Σε Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο το ζήτημα της επέκτασης του αεροδρομίου - Τα θέματα των συνεδριάσεων

 Την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλονιάς.

Δείτε παρακάτω τα θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η συζήτηση σχετικά με την χωροταξιακή επέκταση του αεροδρομίου Κεφαλονιάς, θέμα το οποίο θα συζητηθεί και στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Δευτέρας 26 Σεπτεμβρίου

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το INKEFALONIA.GR και τον INKEFALONIA 89.2.

  • Συνεδρίαση Τρίτης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη 15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 27 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.
ΕΙΣ: Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεφαλληνίας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και απόφαση υλοποίησής του με ίδια μέσα.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Διόρθωση της αριθμ. 285/2016 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενο έργο στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg IPA II Gross – border Cooperation Programme «Greece – Albania 2014 -2020» σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς / καταστατικό ή την Εθνική Νομοθεσία
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως τρίτο μέλος στην Επιτροπή Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΚΑΛΑΣ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής έργου με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση Παραλιακού Δρόμου Ληξουρίου Δήμου Κεφαλλονιάς.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορους Δημότες.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

Έγκριση μετακινήσεων Α/Δ κ Ε. Κεκάτου
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

Λήψη απόφασης για σύναψη Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κεφαλλονιάς και του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου Φορέας Πολιτισμού.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

Oρισμός επιτροπής για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας παιδοτόπων και βεβαίωσης παραβάσεων σύμφωνα με την υπ' αριθ. 36873/2-7-2007 ΚΥΑ η οποία καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας τους.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

  • Συνεδρίαση Τετάρτης Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη 16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου), στις 28 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:


• Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΣΚΑΛΑΣ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

• Συζήτηση σχετικά με χωροταξική επέκταση του Κρατικού Αερολιμένα Κεφαλληνίας «ΑΝΝΑ ΠΟΛΛΑΤΟΥ»
ΕΙΣ: Α/Δ κ Δ. Λυκούδης

  • Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η ΣΗ (ΕΚΤΑΚΤΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ)

Έχονταςυπόψηταάρθρα165παρ.1&2,αρ.282παρ.16,καιαρ.167-169τουΝ.3852/2010 και το άρθρο 6 παρ.9 του Ν. 4071/11-4-2012, σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα

πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψηστις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ωςεξής:

ΚΕΡΚΥΡΑ: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας(Αλυκές Ποταμού).

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ: Διοικητήριο -Αργοστόλι /ΠλατείαΒαλιάνου,

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο - 21ηςΜαΐου

ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο - Αντ.Τζεβελέκη

προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτωθέματα:

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1o:Απαλλοτρίωση για την επέκταση του ΑερολιμέναΚεφαλονιάς.

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. ΘεόδωροςΓαλιατσάτος

ΘΕΜΑ2o:ΈγκρισησυμμετοχήςτηςΠεριφέρειαςΙονίωννήσωνστην2ηπρόσκλησητου προγράμματος Ελλάδα – Αλβανία2014-2020

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. ΘεόδωροςΓαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση 10ηςτροποποίησηςτουΠροσχεδίουτουΕτήσιουΠρογράμματος Δράσης της ΠΙΝ (αφορά τροποποίηση έργου - ένταξη νέου έργου στην Π.Ε.Λευκάδας).

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. ΘεόδωροςΓαλιατσάτος