Επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός του έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Μυκηναϊκό Τάφο Τζαννάτων»

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2016 21:52

Επαναλαμβάνεται ο διαγωνισμός του έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Μυκηναϊκό Τάφο Τζαννάτων»

Επανάληψη Πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Μυκηναϊκό Τάφο Τζαννάτων, Π/Υ 30.000,00€ με ΦΠΑ».


Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της αποχής των μηχανικών του ΤΕΕ από τις επιτροπές, δεν πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Μυκηναϊκό Τάφο Τζαννάτων, Π/Υ 30.000,00€ με ΦΠΑ στις 16- 2-2016 όπως είχε ανακοινωθεί. Για το λόγο αυτό, και σε συνέχεια της 144-09/23-02-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ο διαγωνισμός πρόκειται να επαναληφθεί στις 31-03-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα: 10.00πμ.

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό εργασιών 17.695,00 ευρώ και με συνολικό προϋπολογισμό 24.390,24 ευρώ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε και Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού(Διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π ) από την έδρα της Υπηρεσίας   Δ/νση Τεχνικών Έργων μέχρι τις 24-3-2016.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 522 με Κ.Α.2014 Ε.Π. 52200002

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2671360556, FAX επικοινωνίας 2671360601, αρμόδια υπάλληλος Δ. Κακονύκτη.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ