Διαγωνισμός 200.000,00 € για το οδικό δίκτυο Σάμη-Ερίσσου

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016 15:23

Διαγωνισμός 200.000,00 € για το οδικό δίκτυο Σάμη-Ερίσσου

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Σάμης – Πυλάρου – Ερίσου», με προϋπολογισμό: 200.000,00 € με Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π ) από την έδρα της Υπηρεσίας Δ.Τ.Ε μέχρι της 10-03-2016. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26713 60556 , FAX επικοινωνίας 26713 60601 , αρμόδια υπάλληλος Δ. Κακονύκτη.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15-3-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής

επιστολής συμμετοχής ύψους 3.252,03 €.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Π.Δ.Ε. – ΣΑΕΠ 522 με Κ.Α.2014 Ε.Π. 52200002.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ


Ετικέτες: