Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς : Καταχώρηση αλιευτικών σκαφών

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015 17:44

Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς : Καταχώρηση αλιευτικών σκαφών

Ενημερώνουμε τους κατόχους αλιευτικών σκαφών στα οποία εκτελούνται εργασίες πρωτογενούς παραγωγής και συναφείς εργασίες πως υποχρεούνται να προβούν στη καταχώρηση των εν λόγω σκαφών στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς.

        

    Η καταχώρηση των σκαφών γίνεται ως εξής:

            Α. Αλιευτικά σκάφη μήκους κάτω των 6 μέτρων και σκάφη μήκους από 6 έως 11,99 μέτρα στα οποία επιτελούνται μόνο εργασίες πρωτογενούς παραγωγής (εκτροφή, αλίευση και συλλογή ζώντων αλιευτικών προϊόντων με σκοπό τη διάθεσή τους στην αγορά).

            Για κάθε σκάφος αυτής της κατηγορίας γίνεται αίτηση για τη χορήγηση αριθμού καταχώρισης, με τα εξής στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία του αιτούντος
  • Διεύθυνση κατοικία ή έδρας
  • Εμπορικό σήμα/ τίτλος του αλιευτικού σκάφους
  • Αριθμός νηολογίου
  • Αριθμός μητρώου

Β. Αλιευτικά σκάφη μήκους από 6 έως 11,99 μέτρα στα οποία επιτελούνται εκτός από εργασίες πρωτογενούς παραγωγής και άλλες συναφείς εργασίες (σφαγή, αφαίμαξη, αποκεφαλισμός, εκσπλαχνισμός, αφαίρεση, των πτερύγων, ψύξη, συσκευασία) και σκάφη άνω των 12 μέτρων.

Για τα σκάφη αυτών των κατηγοριών απαιτείται επιπλέον της αίτηση επιθεώρηση από κτηνίατρο της υπηρεσίας μας.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν μέχρι 30 Οκτωβρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς στο τηλέφωνο 2671360513 και στο ισόγειο της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ