Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων: Σχετικά με την καταγγελία της ΔΑΣ –ΟΤΑ για την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων από την Δημοτική Αρχή

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015 20:05

Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων: Σχετικά με την καταγγελία της ΔΑΣ –ΟΤΑ για την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων από την Δημοτική Αρχή

Με έκπληξη διαβάσαμε στον τοπικό τύπο την καταγγελία της ΔΑΣ –ΟΤΑ που καλούσε τους εργαζόμενους του Δήμου Κεφαλονιάς να οργανωθούν στο ΠΑΜΕ , προκειμένου να αποτρέψουν την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων τους από την Δημοτική Αρχή που σε συνεργασία με το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο « το νέο κυβερνητικό συνδικαλισμό» όπως μας αποκαλεί ,προωθείται.

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η καταγγελία της ΔΑΣ –ΟΤΑ είναι ψευδής και το θέμα που πρόκειται να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι καθαρά διαδικαστικό, σύμφωνα με την νομοθεσία (άρθρο 36 Ν 3584/2007 ) , για την διασφάλιση των υπηρεσιών και των συναδέλφων με την ρητή διευκρίνιση ότι:
«Η καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας στις υπηρεσίες δε θα θίγει το νομικό καθεστώς του ωραρίου και του πενθημέρου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Στο κενό τελικά έπεσε η επιλεκτική παρερμηνεία της εισήγησης από την αναφερόμενη παράταξη της μειοψηφίας , προκειμένου να τρομοκρατηθούν οι εργαζόμενοι και να αποδοθούν οι ψευδείς και συκοφαντικοί χαρακτηρισμοί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Μικελάτος        Σταματούλα Τσιμάρα