Παραίτηση προέδρου τοπικής κοινότητας Σκάλας Διονύση Γαβριελάτου

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 03 Ιουνίου 2014 13:14

Παραίτηση προέδρου τοπικής κοινότητας Σκάλας Διονύση Γαβριελάτου

100 9613

100 9614