Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια» (11/9)

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013 10:07

Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια» (11/9)

Στις 11 Σεπτεμβρίου στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Κεφαλλονιάς μεταξύ των άλλων αναρτήθηκαν και οι εξής πράξεις: • Η 2013/43282 απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 5.500,00 € για την Μελέτη Κατασκευής Νέας Πεζογέφυρας Δ.Ε. Σάμης (1η Εντολή) • Η 2013/43476 απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους 20.936,75 € για την Μελέτη Ανάπλασης – Διαμόρφωσης Κοινόχρηστων Χώρων Κεντρικής Πλατείας Αργοστολίου (7η Εντολή) • Η 152/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων στον ΚΟΣΜΑΤΟ ΙΩΣΗΦ συνολικής αξίας 1.512,90 €

• Η 743/2013 ΑΠΌΦΑΣΗ Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης Δημοτικών Οδών Δ.Ε. Ερίσου στον ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ συνολικής αξίας 1.845,00 €

Στις 11 Σεπτεμβρίου στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ της ΕΔΑΚΙ ΟΤΑ ΑΕ μεταξύ των άλλων αναρτήθηκαν και οι εξής πράξεις:
• Η από 11-09-2013 πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης συνολικής αξίας 170.000,00 € με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση

• Η από 05-09-2013 σύμβαση με την ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕ – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Νόμιμος Εκπρόσωπος ΛΙΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) με αντικείμενο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ συνολικής αξίας 34.975,91 €

• Η από 05-09-2013 σύμβαση με την ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕ – ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Νόμιμος Εκπρόσωπος ΛΙΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) με αντικείμενο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΣΑ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δ.Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ συνολικής αξίας 34.975,91 €