Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013 07:25

Οι αποφάσεις του Δήμου στη «Διαύγεια»

Στις 9 Σεπτεμβρίου στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δήμου Κεφαλλονιάς μεταξύ των άλλων αναρτήθηκαν και οι εξής πράξεις: • Η 755/2013 απόφαση Δημάρχου περί απευθείας ανάθεση εργασιών απολύμανσης Δημοτικών Σχολικών Κτιρίων στον ΠΕΤΡΑΤΟ ΧΡΗΣΤΟ συνολικής αξίας 713,40 €

• Έγκριση απολογισμού Συλλόγου ΑΜΕΑ έτους 2012

• Έγκριση προϋπολογισμού Συλλόγου ΑΜΕΑ έτους 2013

• Η 46/2013 απόφαση Δημοτική Κοινότητας Ληξουρίου περί χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παίγνιων στο κατάστημα του Δελλαπόρτα Ευάγγελου στη Λεωφόρο Στ. Τυπάλδου
Στις 6 Σεπτεμβρίου στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου μεταξύ των άλλων αναρτήθηκαν και οι εξής πράξεις:
• Η από 26-08-2013 απόφαση Προέδρου περί απευθείας ανάθεση υδραυλικών εργασιών στον ΒΟΥΚΕΛΑΤΟ ΘΕΟΔΩΡΟ συνολικής αξίας 959,40 €
Στις 6 Σεπτεμβρίου στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΟΚΑΠ Δήμου Κεφαλλονιάς μεταξύ των άλλων αναρτήθηκαν και οι εξής πράξεις:
• Η 11/2013 απόφαση Δ.Σ. περί υποβολής αιτήματος προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών για τον παιδικό σταθμό Δ.Ε. Παλλικής «Στέλλα Κουρούκλη» για το έτος 2013.