Μάρκος Κοτσιλίνης: «Εξαιρετική τιμή για την Πύλαρο»

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 26 Μαΐου 2013 09:15

Μάρκος Κοτσιλίνης: «Εξαιρετική τιμή για την Πύλαρο»

Στις πανελλήνιες εξετάσεις και στο μάθημα της ιστορίας κατεύθυνσης, ζητήθηκε από τους υποψήφιους να παρουσιάσουν τις πτυχές του αγροτικού ζητήματος στη Θεσσαλία, αντλώντας στοιχεία από κείμενα , μεταξύ των οποίων, αποσπάσματα από τα πρακτικά του Συνεδρίου για τον ΜΑΡΙΝΟ ΑΝΤΥΠΑ, που διοργάνωσε ο τέως Δήμος Πυλαρέων τον Μάρτιο του 2006 στην Αγία Ευφημία. Η ερώτηση είχε ως εξής:

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

[Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΙΩΝ» ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ
ΤΣΙΦΛΙΚΑΔΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ]

Καὶ ὅμως τίς θὰ πίστευε ὅτι οἱ νέοι κύριοι τῶν χωρίων, οἱ ἀπὸ τῆς
[Ὑψηλῆς] Πύλης ἀγοράσαντες ταῦτα, εἰσίν ἀπαιτητικώτεροι τῶν Τούρκων
πρὸς τοὺς [...] Ἕλληνας γεωργούς; Παρὰ τοῖς Τούρκοις ἀνεγνωρίζετο τοῖς
χωρικοῖς ἡ κυριότης τῆς οἰκίας καὶ τῆς περιοχῆς αὐτῆς [...] Ἀλλὰ οἱ νέοι
κύριοι [...] ἐκβιάζουσιν τοὺς δυστυχεῖς νὰ τοὺς πληρώνουσι ἐνοίκιον διὰ τὰς
οἰκίας, εἰς ἃς κατοικοῦσιν καὶ ἃς οἱ χωρικοί θεωροῦσι πρὸ ἀμνημονεύτων
χρόνων ὡς ἰδίας. Ἀλλὰ αἱ ἐνστάσεις τῶν χωρικῶν εἰς μάτην. Ἐπιδείκνυται
αὐτοῖς τὸ τῆς ἀγοραπωλησίας ἔγγραφον, ἐν ᾧ1 καὶ αἱ οἰκίαι ἐπωλήθησαν τῷ
νέῳ κυρίῳ.

Ζ. Δ. Παπαδημητρίου, «Το αγροτικό ζήτημα και η δράση του Μαρίνου
Αντύπα στη Θεσσαλία», στο: Π. Πετράτος (επιμ.), Μαρίνος Αντύπας (1872-
1907) , Επιστημονικό Συνέδριο, Αγία Ευφημία, 16-19 Μαρτίου 2006,
Πρακτικά, τόμ. Α΄, Αγία Ευφημία: Δήμος Πυλαρέων, 2009, σσ. 157-158

Το γεγονός αυτό αποτελεί εξαιρετική τιμή για την Πύλαρο, αποδεικνύει την ποιότητα και εγκυρότητα του συνεδρίου και τεκμηριώνει την ορθότητα των επιλογών του τέως Δήμου Πυλαρέων.

Η Πύλαρος και ιδιαίτερα το χωριό Φερεντινάτα υπήρξε η γενέθλια γη του μεγάλου οραματιστή ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ.
Έχοντας την τιμή και την ευθύνη των τοπικών υποθέσεων της περιοχής ,ως Δήμαρχος , προσπάθησα να εκπληρώσω ελάχιστο χρέος τιμής στον μεγάλο αγωνιστή.
Η μικρή προσφορά μας ήταν, μεταξύ των άλλων:
-Η διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου με θέμα τη ζωή, τις ιδέες και την εποχή του Μ. Αντύπα( Τα πρακτικά του συνεδρίου υπάρχουν και διατίθενται και από την ΚΕΔΗΚΕ του Δήμου)

- Η αδελφοποίηση με τον Δήμο Ευρυμενών Λάρισας , όπου βρίσκεται ο τάφος του
-Η αγορά από τον Δήμο του οικοπέδου όπου βρίσκονται τα ερείπια του σπιτιού, όπου γεννήθηκε
-Η ονομασία του κεντρικού δρόμου της Πυλάρου σε Λεωφόρο Μ. Αντύπα
-Η μελέτη, δημοπράτηση και κατασκευή διώροφου κτηρίου-μουσείου, στα Φερεντινάτα, με τίτλο «Πολιτιστικό κέντρο Μ. Αντύπας». Εκτός από κέντρο μελέτης της ζωής και της εποχής του Μ .Αντύπα, προορίζεται να διατηρήσει και αναδείξει την ιστορία της αγροτικής ζωής της περιοχής. ( Ήδη, έχει κατασκευαστεί ο φέρων οργανισμός και το έργο εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΟΠΑΑΧ του υπουργείου Γεωργίας)

- Η στήριξη και ποικίλη βοήθεια του τοπικού Συλλόγου, που φέρει το όνομά του
- Η διοργάνωση , μαζί με τον Δήμο Ευρυμενών, σειράς ετήσιων εκδηλώσεων με θεματικό περιεχόμενο.

Σε όλα αυτά πολύτιμος συνεργάτης υπήρξε ο εξαιρετικός επιστήμονας και άνθρωπος κ. Πέτρος Πετράτος τον οποίο δεν θα σταματήσουμε να τον ευχαριστούμε.

Βεβαίως μπορεί και πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη για τον Μαρίνο Αντύπα.
Στους ζοφερούς καιρούς που ζούμε , που τα πάντα απαξιώνονται και η αλήθειες διαστρεβλώνονται, η ανίχνευση των κειμένων του συνεδρίου, που έγινε σε ένα μικρό Δήμο και η επιλογή τους ως θέμα πανελληνίων εξετάσεων για τη νεολαία μας, δημιουργεί αισιοδοξία και ικανοποίηση.

Στέλνει επίσης μήνυμα προς διάφορους «λωτοφάγους και ανθρωποφάγους» , πως η ίδια η ζωή και η ιστορία αποκαθιστά την αλήθεια.

Μάρκος Κοτσιλίνης

Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Κεφαλονιάς
Δήμαρχος Πυλαρέων 1999-2010