Επιστολή Σ. Κουρή προς Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σχετικά με την κατάργηση των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΕΟΤ

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013 13:21

Επιστολή Σ. Κουρή προς Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σχετικά με την κατάργηση των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΕΟΤ

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, Σε συνέχεια της υπ. αριθμ 392/12-3-2013 σχετικής επιστολής της Ομοσπονδίας Καταλυμάτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στα ζητούμενα τους περί της απόσυρσης και επανεξέτασης του Οργανογράμματος που αφορά στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΕΟΤ και θεωρούμε την εν λόγω απόφαση επιπόλαια και ανεδαφική. Την δεδομένη περίοδο που η Νησιωτική Περιφέρεια ασφυκτιά από τις διαρκείς πιέσεις που απορρέουν ως συνέπεια της λίαν δυσχερούς οικονομικό-κοινωνικής πραγματικότητας και οι οποίες επιτείνουν τις υπάρχουσες δυσκολίες, οφείλουμε να ενισχύουμε και όχι να καταργούμε ή να απαξιώνουμε τις δομές που υποστηρίζουν το αναπτυξιακό μας έρεισμα.

Συγκεκριμένα οι όποιες ενέργειες ή μέτρα εφαρμόζονται στις εν λόγω περιοχές, θα πρέπει να μελετώνται ενδελεχώς και να αξιολογούνται με σύνεση και προσοχή λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες ιδιαιτερότητες χαρακτηρίζουν έκαστο τόπο.

Συγκεκριμένα το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης Αργοστολίου, το οποίο δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό με κόστος στέγασης και χαίρει της άριστης αξιολόγησης των πάνω από 2500 επιχειρήσεων της Κεφαλονιάς και Ιθάκης, τις οποίες εξυπηρετεί, όφειλε να στηριχθεί και να ενδυναμωθεί για την αποτελεσματικότητά του και τον ουσιαστικό ρόλο που επιτελεί.

Άλλωστε η λειτουργία του, αποφόρτισε σημαντικά το κράτος και τους επιχειρηματίες από το χρόνο και το κόστος, που ενείχε η αντίστοιχη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους στην Πάτρα, βελτιώνοντας δραστικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Στην βάση αυτή παρακαλούμε όπως αξιολογήσετε με ευθύνη, σοβαρότητα και αναπτυξιακό όραμα, την δυνατότητα απόσυρσης και επανεξέτασης του Οργανογράμματος, πολλών δε όταν αυτό συνιστά απαίτηση όλων των φορέων και κατοίκων των νησιών μας αλλά και όλης της χώρας.
Ευελπιστούμε για την θετική εξέταση του αιτήματός μας.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ