Δημοτικό Συμβούλιο με 24 (!) θέματα στην ημερίσια διάταξη

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013 19:01

Δημοτικό Συμβούλιο με 24 (!) θέματα στην ημερίσια διάταξη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, ( 13η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 20 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη και ωρα 17.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Β΄Φάση) Δήμου Κεφαλλονιάς για την περίοδο 2013-2014 .ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου 2. Έγκριση έκθεσης διαδικασιών καταρτισης επιχειρησιακού Προγράμματος Δ. Κεφαλλονιας για την περίοδο 2013-2014.ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος

3. Σχετικά με την αναγκαιότητα συνέχισης του Προγράμματος « Βοήθεια στο σπίτι» και «Κοινωνικής μέριμνας» στο Δήμο Κεφαλλονιάς.
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΟΚΑΠ κ. Κοκκόσης

4. Μίσθωση αγροτεμαχίου στη τοποθεσία «ΞΕΡΑ» περιοχής Ποταμιανάτων Δ.Ε. Πυλαρέων
ΕΙΣ: Δ/νση Προγραμματισμού κ. Αικ. Ποδάρα

5. Στήριξη ΝΟΑ
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

6. Εγκριση 1ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Κεφαλλονιάς οικ. έτους 2013.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

7. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής δημοτικών υπηρεσιών, εργασιών, μεταφορών άνω των 2.934,70 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 67 και 70 του Π.Δ. 28/80.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

8. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για συγκρότηση της Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης δημοτικών υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών και του ευλόγου της δαπάνης έως του ποσού των 2.934,70 € σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 παρ. 14 και 70 παρ. 1 του Π. Δ/τος 28/80 για το έτος 2013.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

9. Πρόταση καταβολής εξόδων παράστασης στην Πρόεδρο και στον Α/πρόεδρο και καταβολής αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Μελών του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφ/νίας-Ιθάκης»
ΕΙΣ: Πρόεδρος κ. Ε. Κατσαίτη

10. Αποδοχή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων ( β. δόση 2013) και κατανομή αυτού στις σχολικές Επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαιδευσης
ΕΙΣ: Πρόεδρος Σχολ. Επιτρπής κ. Μ. Κουνάδη

11. Μειώσεις ενοικίων
ΕΙΣ : Οικονομική Υπηρεσία

12. Διαγραφές βεβαιωμένων εσόδων από χρηματικούς καταλόγους και επιστροφές ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων
ΕΙΣ: Οικονομική Υπηρεσία

13. Εγκριση απολογισμού – ισολογισμού κληροδοτήματος Θ. Τρομπέτα οικ. έτους 2012
ΕΙΣ: Α/Δ. κ. Ε. Θεοφιλάτος

14. Εγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Θ. Τρομπέτα οικ. έτους 2013
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

15. Έγκριση Καταλόγου Μίσθωσης Ιδιωτικών Μηχανημάτων Έργων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών λόγω καταστροφικών φαινομένων από σεισμούς, δασικές πυρκαγιές, χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, πλημμύρες, κ.λ.π.»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

16. Ένσταση της Κ/Ξ Γερ. Μοσχονάς-Στ. Θεοδωρόπουλος Αναδόχου του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Οικισμού Βλαχάτων»
ΕΙΣ: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κεφ/νιας

17. Έγκριση της μελέτης με τίτλο: « Κατασκευή W.C και ράμπας ΑΜΕΑ στο πρώην Δημαρχείο Παλικής
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « Ανάπλαση χώρου παλαιού γηπέδου Ληξουρίου»
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « Οδοποιία Ληξουρίου»
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

20. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Υδρευση Δήμου Αργοστολίου»
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ

21. Μνημόνιο συνεργασίας για την διαχείριση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα και βοοειδή ) στον Δήμο Κεφαλλονιάς.
ΕΙΣ: Τμήμα Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής

22. Σχέδιο δράσης αδελφοποίησης – Θεματικοί άξονες συνεργασίας του Δήμου Κεφαλλονιάς με το Δημοτικό Διαμέρισμα του Sergiev Posad (Σεργκίβ Ποσάντ) της Περιφέρειας της Μόσχας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος

23. Ορισμός αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή κατάσχεσης και εκποίησης ζωικού κεφαλαίου της κτηνοτροφικής μονάδας που λειτουργεί παρανόμως σε γήπεδο εφαπτόμενο της λιμνοθάλασσας του Κουτάβου Αργοστολίου»
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Ν. Ανουσάκης

24. Έγκριση κανονισμού καθαριότητας
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ματιάτος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ