Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2013 20:07

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, (10η συνεδρίαση) στο Δημοτικό κατάστημα (Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου) στις 6 Μαρτίου 2013 ημέρα Τετάρτη & ώρα 17.30 προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση ετήσιου προγράμματος Δράσης ΚΕΔΗΚΕ έτους 2013ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕΔΗΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

2. Εγκριση Προϋπολογισμού ΚΕΔΗΚΕ οικ. έτους 2013
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΚΕΔΗΚΕ κ. Α. Κωνσταντάκης

3. Εγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΟΚΑΠ έτους 2013
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΟΚΑΠ κ. Κοκκόσης

4. Εγκριση προϋπολογισμου ΟΚΑΠ οικ. έτους 2013
ΕΙΣ: Πρόεδρο ΟΚΑΠ κ. Κοκκόση

5. Σχετικά με το Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι
ΕΙΣ: Πρόεδρος ΟΚΑΠ κ. Κοκκόσης

6. Έγκριση Καταλόγου Μίσθωσης Ιδιωτικών Μηχανημάτων Έργων για την διαχείριση εκτάκτων αναγκών λόγω καταστροφικών φαινομένων από σεισμούς, δασικές πυρκαγιές, χιονοπτώσεις, παγετό, κατολισθήσεις, πλημμύρες, κ.λ.π.»
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

7. Παραλαβή της οριστικής μελέτης με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΗΝ ΤΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»
ΕΙΣ: Τεχνική Υπηρεσια Δήμου Κεφ/νιας

8. Ένσταση της Κ/Ξ Γερ. Μοσχονάς-Στ. Θεοδωρόπουλος Αναδόχου του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Οικισμού Βλαχάτων»
ΕΙΣ: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κεφ/νιας

9. Εγκριση μετακίνησης Δημάρχου».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

10. Συμπλήρωση της αρ. 236/12 απόφασης Δημοτ. Συμβουλίου σύμφωνα με την αρ. 3/13 αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

11. Εγκριση επέκτασης καταστήματος .
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

12. Εγκριση απολογισμού – ισολογισμού κληροδοτήματος Θ. Τρομπέτα οικ. έτους 2012
ΕΙΣ: Α/Δ. κ. Ε. Θεοφιλάτος

13. Εγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Θ. Τρομπέτα οικ. έτους 2013
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

14. Κατανομή πιστώσεων στις σχολικές Επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για συντήρηση και επισκευή σχολείων .
ΕΙΣ: Πρόεδρος Δευτ/θμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Μ. Κουνάδη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ