Απαγορεύεται η ανύψωση χαρταετών γύρω από το αεροδρόμιο

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016 09:54

Απαγορεύεται η ανύψωση χαρταετών γύρω από το αεροδρόμιο

Σύμφωνα με ενημέρωση της Αερολιμενάρχου κ. Δούνα,   η ανύψωση χαρταετών απαγορεύεται σε περιοχές που γειτνιάζουν(σε ακτίνα 5χλμ) με αεροδρόμια γιατί ο κίνδυνος πρόκλησης αεροπορικού ατυχήματος είναι  μεγάλος.

Απαιτείται, λοιπόν, η προσοχή από όλους  ώστε να συμμορφώνονται προκειμένου να αποφύγουμε  ολέθριες συνέπειες .