Το Επιμελητήριο ενημερώνει…

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012 19:30

Το Επιμελητήριο ενημερώνει…

Το Επιμελητήριο ενημερώνει

1)Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών παρατείνεται μέχρι 29 Ιουνίου 2012 η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.( Η παράταση αφορά οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες μέχρι και 29 Φεβρουαρίου 2012.)

2) Ομοίως, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής σε καθεστώς ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών προς τοΙ.Κ.Α. είναι η 29η/06/2012.


Ο Πρόεδρος του Επιμελητήριου
Μιχαλάτος Θεόφιλος