Διευκολύνσεις σε κτηνοτροφικά δάνεια

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 28 Απριλίου 2012 07:37

Διευκολύνσεις  σε  κτηνοτροφικά  δάνεια

Η Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ενημερώνει τον Κεφαλλονίτη και Θιακό επαγγελματία κτηνοτρόφο ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/6252/0025 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1312/Β/20.4.2012) ρυθμίζονται εγγυημένα δάνεια που είχαν λάβει αιγοπροβατοτρόφοι, βοοτρόφοι, χοιροτρόφοι και πτηνοτρόφοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Συγκεκριμένα, η συνολική διάρκεια του κτηνοτροφικού δανείου από εξαετής γίνεται επταετής, δίνοντας τη δυνατότητα στους κτηνοτρόφους να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε περισσότερες αλλά μικρότερες ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, με πρώτη καταβλητέα την 31 Δεκεμβρίου 2012 και τελευταία την 31 Δεκεμβρίου 2017 αντί την 31 Δεκεμβρίου 2016.

Βέβαια για να προχωρήσει η ρύθμιση των δανείων τους, δυνάμει της ως άνω απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι κτηνοτρόφοι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τις Τράπεζες μέχρι την 29 Ιουνίου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται καθημερινά στα γραφεία της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ανδρέας Π. Καλαφάτης

Πρόεδρος Δ.Σ.