Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012 09:02

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς  από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο Κεφαλλονίτη και Θιακό παραγωγό ότι σύμφωνα με τον Καν.(ΕΚ) αριθμ.73/2009, την υπ΄ αριθμ. 262346/19. 3. 2010 ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς για ημερομηνία θανάτου μεταβιβαστή μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 και έως 15 Μαΐου 2012, δύναται να μεταβιβαστούν, έως και την Τρίτη 15 Μαΐου 2012, εφόσον ο θανών ήταν κάτοχος δικαιωμάτων για αγροτικές επιδοτήσεις.

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν ορίζεται στη διαθήκη, τότε τα δικαιώματα Ενιαίας Ενίσχυσης ακολουθούν τις διατάξεις της εξ αδιαθέτου διαδοχής. Τα ειδικά δικαιώματα που κληρονομούνται, συνεχίζουν να υπόκεινται στους ίδιους περιορισμούς που ίσχυαν και για τον αρχικό δικαιούχο.

H ορθή συμπλήρωση των στοιχείων της αίτησης Μεταβίβασης δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης με τα αποδεικτικά δικαιολογητικά και η έγκαιρη προσκόμισή τους είναι αποκλειστική ευθύνη του κληρονόμου των δικαιωμάτων.

Η αξιολόγηση του πλήρους φακέλου Μεταβίβασης δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει τον σύνδεσμο http://entitlements.opekepe.gr/ προκειμένου να συνδεθεί στην εφαρμογή για την υποβολή αίτησης. Επισημαίνεται ότι αρχικά απαιτείται η υποχρεωτική on line εγγραφή για την λήψη κωδικού πρόσβασης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε να προσέλθετε στα γραφεία της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών στο Αργοστόλι ή επικοινωνήστε στο τηλ. 26710-22927.

Για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Ανδρέας Π. Καλαφάτης

Πρόεδρος Δ.Σ.