Πρόσκληση στο πλαίσιο της νέας δράσης ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με περιφερειακή διάσταση

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη, 02 Ιανουαρίου 2013 14:41

Πρόσκληση στο πλαίσιο της νέας δράσης ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με περιφερειακή διάσταση

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με την ενεργή συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων πρόκειται να υλοποιήσει νέα δράση ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ με στόχο την ανάδειξη και ενίσχυση των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειάς μας.

Για την επιτυχή υλοποίηση της διαδικασίας αυτής και συγκεκριμένα για τον καθορισμό των κριτηρίων προτεραιότητας ως προς το πλαίσιο της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής της περιοχής μας, σας αποστέλλουμε συνημμένα το κατευθυντήριο κείμενο του αρμόδιου Υπουργείου και σας καλούμε να παρουσιάσετε τις απόψεις σας την Παρασκευή, ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Συν. Έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ