Τουρισμός, ΕΣΠΑ και ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012 13:21

Την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα συνεδρίαση της Eπιτροπής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Τουρισμού της ΚΕΔΕ στην οποία συμμετείχε και ο κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος, μέλος της επιτροπής.Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα κατωτέρω:

1. Σχέδιο εισήγησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ με θέμα: «Ανάπτυξη του τουρισμού με πρωτοβουλία των Δήμων».

Η επιτροπή, σε συνέχεια απόφασης του πρόσφατου συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Κομοτηνή, πρότεινε να προσκληθούν οι τουριστικοί Δήμοι όλης της χώρας και να αναλάβουν πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός Τοπικού Τουριστικού Δικτύου ανά Δήμο. Στόχος θα είναι η διαμόρφωση σε κάθε τουριστικό Δήμο ενός συμβουλευτικού οργάνου που θα παρακολουθεί την πορεία του τουρισμού, θα εισηγείται πρωτοβουλίες και μέτρα και θα υποστηρίζει έμπρακτα την ικανοποίηση των συγκεκριμένων αναγκών του προορισμού. Η ΚΕΔΕ ταυτόχρονα με τη σύσταση των τοπικών τουριστικών δικτύων θα πρέπει να προχωρήσει σταδιακά στη διαμόρφωση τριών θεματικών δικτύων για την ανάπτυξη θεματικών μορφών τουρισμού σε εθνικό επίπεδο:
• Ένα δίκτυο που θα αφορά δήμους με σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία
• Ένα δίκτυο ελληνικής-μεσογειακής διατροφής όπου θα μετέχουν δήμοι με σημαντική παραγωγή τοπικών προϊόντων και ενσωμάτωσή τους στο τοπικό τουριστικό προϊόν και
• Ένα δίκτυο νησιών και παραλιακών οικισμών κατάλληλων για θαλάσσιο τουρισμό
Εν συνεχεία προτάθηκε η σύσταση Τουριστικών Διαδημοτικών Δικτύων ανά Περιφέρεια.

2. Σχέδιο εισήγησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ για τη λειτουργία Helpdesk της ΚΕΔΕ για την υποστήριξη των ΟΤΑ στα έργα ΕΣΠΑ 2007-2013.

Για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στα ενταγμένα έργα και τον ενδεχόμενο κίνδυνο απώλειας πόρων, απαιτείται η δημιουργία ενός Υποστηρικτικού Μηχανισμού των ΟΤΑ για τα έργα ΕΣΠΑ που θα υποστηρίζει το σύνολο των δημοτικών φορέων καθ΄όλη τη διάρκεια των έργων. Αρχικά θα εφαρμοστεί στα προβληματικά έργα του τομέα Περιβάλλοντος που παρουσιάζουν μηδενική πρόοδο στη συμβασιοποίηση και στην απορρόφηση.

3. Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης ΥΠΕΣ-ΕΝΠΕ-ΚΕΔΕ για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υποστήριξης εφαρμογής του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».

Η προγραμματική σύμβαση θα υπογραφεί στα πλαίσια της υποστήριξης της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» καθώς και της οργάνωσης και του λειτουργικού εκσυγχρονισμού των Δήμων και θα περιλαμβάνει τέσσερις άξονες:
1. Οργανωτική και Λειτουργική Αναδιάρθρωση – Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας
2. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση
3. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
4. Υποστήριξη της εφαρμογής του ΕΠ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

Πηγή : Ανεξάρτητη Αγαπημένη Κεφαλονιά
ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ