Βελτίωση επαρχιακής οδού 40 περιοχής Παλικής - Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012 15:04

Βελτίωση επαρχιακής οδού 40 περιοχής Παλικής - Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου

Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση Επαρχιακής Οδού 40 Περιοχής Παλικής», με προϋπολογισμό 195.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού

(διακήρυξη, συγγραφή υποχρεώσεων κ.λ.π ) από την έδρα της Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων μέχρι τις 31/5/2012.

Πληροφορίες δίνονται στην αρμόδια υπάλληλο, Ν. Δραγώνα (τηλέφωνο: 2671360563, fax: 26710 - 24633).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5 Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.