Τη Δευτέρα η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012 22:18

Τη Δευτέρα η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν.

Καλείστε στην 9η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23/ 04/ 2012 και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: Κέρκυρα – Σαμάρα 13, Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Επικύρωση του 8oυ/10-04-2012 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Θέμα 2o: Ορισμός δικηγόρου, Π.Ε. Κέρκυρας

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού ΠΙΝ, κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 3o: Έγκριση μετακίνησης Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Πυρομάλη Ιωάννη, στην Αθήνα (18-21/04/2012).

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Μυλωνάς

Θέμα 4o: Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 5o: Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε Ζακύνθου, κ. Φωτεινή Θεοδόση

Θέμα 6o: Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής

Θέμα 7o: Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 8o: Διόρθωση των υπ. αριθμ. 21-1/17-01-12, 100-03/22-02-2012, 134-05/09-03-12 και 161-06/20-03-12, Π.Ε. Ζακύνθου.

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Μυλωνάς

Θέμα 9o: Έγκριση κατάρτισης των όρων, του σχεδίου διακήρυξης και της διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΚΑΛΑΣ» προϋπολογισμού 150.000,00€ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ), , Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 10o: Επιλογή διαδικασίας ανάθεσης, έγκριση όρων προκήρυξης και συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης "ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. ΠΟΛΕΩΣ ΙΘΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ", Π.Ε. Κεφαλληνίας.

Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 11o: Έγκριση μετακινήσεων Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων στην Αθήνα (16-17/04/2012 και 19-20/4/2012).

Εισηγητής: Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Σπυρίδων Σπύρου

Θέμα 12o: Έγκριση διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2012 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Κέρκυρας, ΠΕ Λευκάδας)», προϋπολογιζόμενης αξίας τριακοσίων πενήντα ένα χιλιάδων εξακοσίων έξι ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (351.606,23 €) χωρίς τον ΦΠΑ.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 13o: Έγκριση δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Προμήθεια εγκεκριμένων σκευασμάτων εντομοκτόνων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στο πλαίσιο του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς 2012 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Κέρκυρας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Λευκάδας», προϋπολογιζόμενης αξίας διακοσίων χιλιάδων εκατόν τριάντα έξι ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (200.136,63 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 14o: Έγκριση εξουσιοδότησης στον Δήμο Κέρκυρας για την διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών πετρελαιοειδών για τα έτη 2012-2013, Π.Ε. Κέρκυρας.

Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού