Οι γιατροί έβαλαν πάνω απ’ όλα την ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου

Οι γιατροί έβαλαν πάνω απ’ όλα την ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 21:09
Δυο ήταν τα ζητήματα που τέθηκαν επί τάπητος στη συνέλευση των γιατρών του Νοσοκομείου Αργοστολίου. Τα δεδουλευμένα από τις εφημερίες και οι περικοπές που γίνονται στο Νοσοκομείο και αφορούν τις εφημερίες. Στη συνέλευση, που σε κάποια σημεία της είχε και αρκετή φόρτιση, ,το παρών έδωσαν εκτός των άλλων και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κεφαλονιάς Πανταζής Πανταζόπουλος και ο παιδίατρος Ευάγγελος Ευαγγελάτος, όπως επίσης και ο Γιώργος Κουρής. Ακούστηκαν πολλές και ενδιαφέρουσες απόψεις αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γιατροί του Νοσοκομείου και είναι πολλά. Αυτό, ωστόσο, που έχει σημασία, είναι πως οι γιατροί αποφάσισαν ΟΜΟΦΩΝΑ και αυτό είναι το σημαντικότερο, να συνεχίσουν παρά τα προβλήματα στις πληρωμές των εφημεριών να κατεβάζουν οι διευθυντές το πρόγραμμα για την ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. Πρακτικά σημαίνει ότι θα υπάρχει πάντα ο εφημερεύον ενεργός γιατρός θα παρέχει τις υπηρεσίες του μέσα στο Νοσοκομείο, παρά το γεγονός ότι οι ήδη δεδουλευμένες εφημερίες δεν έχουν ακόμα πληρωθεί. Παρά τα προβλήματα δηλαδή, οι γιατροί πρόταξαν την ομαλή λειτουργία των Νοσοκομείου και την εξυπηρέτηση όλων των περιστατικών. Φέτος και παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο έστειλε πολύ λιγότερα χρήματα για τις εφημερίες, οι γιατροί αποφάσισαν να κατεβάσουν οι διευθυντές των τμημάτων ίδιοι το πρόγραμμα της ασφαλούς λειτουργίας του Νοσοκομείου, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν έχουν γίνει περικοπές. Όσον αφορά το θέμα των δεδουλευμένων αποφασίστηκε να υπάρξει πίεση στη διοίκηση του Νοσοκομείου για καταβολή ως έναντι των 100.000 ευρώ που έχουν εγκριθεί για το Νοσοκομείο και αποτελούν το 75% των συνολικών καταβολών που πρέπει να δοθούν στους γιατρούς για τις υπηρεσίες τους στις εφημερίες τους τελευταίους τρεις μήνες. *Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης τέθηκε ζήτημα παραμονής μας (δια ψηφοφορίας αποφασίστηκε να παραμείνουμε), αλλά και θέμα για το αν θα πρέπει να βγάλουμε φωτογραφίες τους παρευρισκόμενους. Δια ψηφοφορίας αποφασίστηκε να μην υπάρχουν άλλες φωτογραφίες, παρά μόνον των δύο γιατρών του κ. Πανταζόπουλου και του κ. Ευαγγελάτου, πράγμα το οποίο σεβαστήκαμε.

Απάντηση Σπύρου σε Φόρτε αναφορικά με ένταξη έργων Δήμου Κεφαλονιάς  στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων

Απάντηση Σπύρου σε Φόρτε αναφορικά με ένταξη έργων Δήμου Κεφαλονιάς στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 20:38
Σε απάντηση της από 16-3-2012 επιστολής σας, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι με το με α.π. 6446/20-02-2012 έγγραφο του Δημάρχου Κεφαλονιάς μας ζητήθηκε να διαβιβάσουμε προς την Διεύθυνση Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αίτημα για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων των έξι έργων που αναφέρετε στο έγγραφό σας, προϋπολογισμού 5.400.000€ και πίστωσης τρέχοντος έτους 2.000.000€. Με το με α.π. 9273/3669/22-02-2012 έγγραφό μας, αποστείλαμε το αίτημα του Δημάρχου προς τη Διεύθυνση Δημόσιων Επενδύσεων του για προένταξη στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα στην ΣΑΕΠ 022 τα έξι έργα, με την προϋπόθεση ότι οι προτεινόμενες πιστώσεις έτους 2012 (2.000.000€) δεν θα επιβαρύνουν το ποσό των 4.000.000€ που αρχικώς μας είχε διατεθεί από το Εθνικό Σκέλος, αλλά θα είναι επιπλέον των 4.000.000€. Με την με με α.π. 10816/ΔΕ-1025/06-03-2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προεντάχθηκαν τα έξι έργα στο ΠΔΕ με πίστωση έτους 1.000.000€, αντί 2.000.000€ που είχαμε ζητήσει. Σε απάντηση επί των ερωτημάτων σας θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι: 1. Βεβαίως το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει πάρει απόφαση, αφού τα έργα αυτά δεν αφορούν έργα με τελικό δικαιούχο την Περιφέρεια, αλλά το Δήμο Κεφαλονιάς. Άρα τα έργα δεν εντάσσονται στο τεχνικό πρόγραμμα της ΠΙΝ, απλώς θα πληρωθούν από το ΠΤΑ, αφού είναι εγγεγραμμένα στην ΣΑΕΠ 022 της ΠΙΝ. 2. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου, προβλεπόταν η αποστολή του προγράμματος μέχρι 23/3/2012, αυτό όμως δεν αποκλείει την προένταξη έργων ή μελετών πριν την έκδοση της εγκυκλίου. Η διαδικασία προένταξης των έργων ή μελετών εφαρμόζεται κάθε χρόνο και αυτό για να μην υπάρχει κενό διάστημα μέχρι την έκδοση της εγκυκλίου κατάρτισης του ΠΔΕ που γίνεται συνήθως αρχές Μαρτίου και η υποβολή του προγράμματος ορίζεται τέλη Μαρτίου. Με την κατάρτιση του προγράμματος ενσωματώνονται και όλες οι προεντάξεις έργων ή μελετών που έχουν γίνει μέχρι τότε. Η διαδικασία των προεντάξεων έργων ή μελετών εφαρμόζεται κάθε χρόνο και για τα έργα του ΕΣΠΑ που εντάσσονται στο ΠΔΕ, πριν την έκδοση της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου 3. Φορέας εκτέλεσης έργων ενταγμένων στο Εθνικό Σκέλος δεν είναι μόνο η ΠΙΝ. Ο φορέας εκτέλεσης όλων των έργων καθορίζεται με την απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης που εκδίδεται, μετά την εγγραφή ενός έργου ή μελέτης σε ΣΑΕΠ ή ΣΑΜΠ της Περιφέρειας. Πρόθεσή μας είναι να ενημερωθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο για την ένταξη των έξι έργων και με απόφασή του να οριστεί τελικός δικαιούχος ο Δήμος Κεφαλονιάς. 4. Σύμφωνα με την εγκύκλιο κατάρτισης του ΠΔΕ 2012 οι διατιθέμενοι πόροι από το Εθνικό Σκέλος για την περιφέρειά μας είναι 3.000.000€. Στην κατάρτιση του ΠΔΕ 2012 που ολοκληρώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Προγραμματισμού της ΠΙΝ, σε συνεργασία με όλους τους φορείς υλοποίησης των έργων, η πρότασή μας για ετήσιες πιστώσεις από το Εθνικό Σκέλος θα είναι 4.000.000€. Από το ποσό αυτό, 1.000.000€ θα διατεθούν για τις πιστώσεις 2012 των έξι έργων του Δήμου Κεφαλονιάς και 3.000.000€ για τα υπόλοιπα έργα της ΠΙΝ που είναι εγγεγραμμένα στο πρόγραμμα. Συνοψίζοντας, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι η προένταξη των 6 έργων στο ΠΔΕ του 2012 είναι απολύτως νόμιμη, αφού με την προένταξή τους στο πρόγραμμα εξασφαλίζεται αυτόματα και η ένταξή τους στο ΠΔΕ 2012, τα έργα θα εκτελεστούν από το Δήμο Κεφαλονιάς και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από ενδεχόμενη αλλαγή ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Οι Σαμαρείτες εκπαιδεύονται

Οι Σαμαρείτες εκπαιδεύονται

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 20:33
Μερκές στιγμές από την εκπαίδευση των Εθελοντών Σαμαρειτών στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Αργοστόλι. Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Διοικητή κ. Τετενέ καθώς και στον Ανθυποπυραγό κ. Δερβενιώτη για την πολύτιμη βοήθεια τους. Οι Εθελοντές Σαμαρείτες ευρίσκονται πάντα στο πλευρό και υπό την καθοδήγηση των Υπηρεσιών 24 ώρες το 24ωρο για 365 ημέρες το χρόνο. Χαράλαμπος Μοσχόπουλος Αρχηγός Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών Κεφαλληνίας.

Καβάλα παν’ στην Ιταλία για να πουν «ευχαριστώ»!

Καβάλα παν’ στην Ιταλία για να πουν «ευχαριστώ»!

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 15:55
Η ιστορία είναι λίγο ως πολύ γνωστή. Οι δήμαρχοι των πόλεων Κάβα Ντε Τιρένι και Μπαρονίσι της Κάτω Ιταλίας αποφάσισαν να προσφέρουν τον μισθό τους στη χώρα μας, για να τη βοηθήσουν να αντιμετωπίσει την παρούσα κρίσιμη οικονομική φάση. Ε, λοιπόν σήμερα από την Κεφαλονιά, ξεκίνησαν οι πρώτοι Έλληνες οι οποίοι με τις μοτοσυκλέτες τους θα μεταβούν στην Ιταλία για να πουν ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε αυτή την κίνηση αλληλεγγύης και συμπαράστασης . Ρεπορτάζ: Γιώργος Χαλαβαζής Με 14 άτομα αποστολή και 9 μηχανές, ξεκίνησαν το πρωί από το Αργοστόλι και θα βρεθούν στη γείτονα χώρα για να... ευχαριστήσουν! Η εκκίνηση δόθηκε έξω από το Δημαρχείο Κεφαλονιάς και τους αποχαιρέτησαν και ευχήθηκαν καλό ταξίδι ο δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης και ο αντιπεριφερειάρχης κ. Σωτήρης Κουρής. «Ετοιμαζόμαστε να πάμε Ιταλία, όπου και θα συναντήσουμε τους δύο Δημάρχους στο Κάβα Ντε Τιρένι και στο Μπαρονήσι» δηλώνει ο αρχηγός της αποστολής Διονύσης Σταθάτος και συνεχίζει: « Η επίσκεψη είναι καθαρά φιλική για να μεταφέρουμε ένα ευχαριστώ προς τα έξω. Δεν ζητήσαμε οικονομική υποστήριξη από τον Δήμο, δεν θελήσαμε τίποτα κρατικό. Απλά βρέθηκαν κάποιοι ιδιώτες και υποστήριξαν αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι ταξίδ, είναι αποστολή. Σε ιταλικό έδαφος θα είμαστε μόνο 48 ώρες, θα πάμε και θα πάμε και στο χωριό Καστιγιάνο Ντε Γκρέτσι, το οποίο είναι αδελφοποιημένο με το Αργοστόλι. Δεν είμαστε πολιτικοί, ή κάτι άλλο, απλά υπήρξε μία συγκίνηση και αποφασίσαμε από μόνοι μας να πάμε να τους κοιτάξουμε στα μάτια και να πούμε ένα ευχαριστώ».

Εκλογές για την ανάδειξη ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Εκλογές για την ανάδειξη ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 15:14
Στις 2 Απριλίου ημέρα Δευτέρα διεξάγονται στο Δημοτικό Θέατρο "ΚΕΦΑΛΟΣ" εκλογές για την ανάδειξη ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων στην ΠΟΕ-ΟΤΑ, στις οποίες συμμετέχουν τα μέλη του συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Κεφαλλονιάς. Υποψήφιοι για αντιπρόσωποι στην ΠΟΕ-ΟΤΑ: 1. Αλιβιζάτος Ανδρέας του Γεωργογερασίμου 2. Διακάτος Κωνσταντίνος του Παύλου 3. Μινέτος Αναστάσιος του Κωνσταντίνου Υποψήφιοι για αντιπρόσωποι στην ΠΟΕ-ΟΤΑ συνδυασμού "Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία ΔΑΣ ΟΤΑ": 1. Διονυσάτου Ευφημία 2. Μακρή Βαρβάρα 3. Τσίμας Ηλίας Υποψήφιοι για μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής: 1. Βουργίδης Ιωάννης του Βασιλείου 2. Βασιλάτος Γεράσιμος του Διονυσίου 3. Τσάγκα Δέσποινα του Στυλιανού

Συλλήψεις ημεδαπού και αλλοδαπού στο Αργοστόλι

Συλλήψεις ημεδαπού και αλλοδαπού στο Αργοστόλι

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 14:16
Χθες Τετάρτη (28-03-2012) το μεσημέρι συνελήφθησαν στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αργοστολίου, 29χρονος Πακιστανός για παράνομη παραμονή στη Χώρα καθώς και 53χρονος ημεδαπός, για την απασχόληση του. Ειδικότερα, όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομική έρευνα ο 53χρονος, ιδιοκτήτης εμπορικής επιχείρησης, απασχολούσε παράνομα σε ξυλουργικές εργασίες τον 29χρονο υπήκοο Πακιστάν, ο οποίος στερούνταν εγγράφων για την παραμονή του στη Χώρα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας.

Το «Κωνσταντίνου και Ελένης» επιστρέφει με νέα επεισόδια!

Το «Κωνσταντίνου και Ελένης» επιστρέφει με νέα επεισόδια!

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 13:49
Έχετε βαρεθεί να βλέπετε σε επανάληψη το «Κωνσταντίνου και Ελένης»; Τότε ετοιμαστείτε για νέα επεισόδια! Ο Χάρης Ρώμας αποκάλυψε στην «Πρωινή Μελέτη» ετοιμάζει ήδη τη συνέχεια του Κωνσταντίνου και Ελένης. Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός και σεναριογράφος δήλωσε: "Συζήτησα και με τα δύο μεγάλα κανάλια και είναι πολύ θετικοί. Σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι χαμηλού προϋπολογισμού. Θα είναι κάτι σαν το Κωνσταντίνου και Ελένης, με άλλους ηθοποιούς. Σχέσεις ανθρώπων που συνυπάρχουν".

Νέες δυνατότητες στο σύστημα σχολιασμού του Facebook

Νέες δυνατότητες στο σύστημα σχολιασμού του Facebook

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 12:59
Το δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο του Facebook ενσωματώνει αυτή τη βδομάδα ορισμένες προσθήκες στο σύστημα σχολίων των χρηστών που διαθέτει, επιτρέποντας τη δημιουργία συνδέσμων για μεμονωμένα σχόλια εισαγάγοντας παράλληλα ένα νέο μηχανισμό διαχείρησης των ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Η ιστοσελίδα ενεργοποιείται σταδιακά σε όλους χρήστες και δίνει τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης παραγωγής συνδέσμων όταν ο χρήστης πατάει επάνω στην ημερομηνία δημιουργίας του εκάστοτε σχολίου. Το ίδιο ισχύει και για τα σχόλια των φωτογραφιών, που όμως πολλές φορές ο σύνδεσμός τους μπορεί να ξεπεράσει τους 100 χαρακτήρες. Σχόλια χαμηλού επιπέδου ή όσα έχουν αναφερθεί ως ανεπιθύμητα θα κρύβονται αυτόματα, αντί να απενεργοποιούνται. Ακόμη οι διαχειριστές σελίδων του Facebook θα έχουν ένα νέο μενού επιλογών μέσω του οποίου θα χαρακτηρίζουν τα μηνύματα ως ανεπιθύμητα, θα έχουν τη δυνατότητα να τα διαγράφουν, να τα τροποποιούν ή να αποκλείουν τους χρήστες από τη σελίδα τους.

Κόντρα στο Πανόπουλο την Κυριακή- Συγχαρητήρια σε Διλινάτα και Παλληξουριακό

Κόντρα στο Πανόπουλο την Κυριακή- Συγχαρητήρια σε Διλινάτα και Παλληξουριακό

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 11:54
Αποστολή στην Ορεινή Ηλεία περιμένει τον Α.Ο. Εικοσιμίας. Η ομάδα μας θα αντιμετωπίσει την Κυριακή 1η Απριλίου στις 2.30μ.μ. το πολύ ισχυρό Πανόπουλο με στόχο μια θετική εμφάνιση. Συγχαρητήρια σε Διλινάτα – Παλληξουριακό Η Διοίκηση του Α.Ο. ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ συγχαίρει τους αθλητές, την τεχνική ηγεσία και την διοίκηση του Α.Ο. ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Α' κατηγορίας ΕΠΣΚΙ και τους εύχεται καλή επιτυχία στα μπαράζ που θα πραγματοποιηθούν για την άνοδο στη Δ' Εθνική, εκφράζοντας την βεβαιότητα ότι θα εκπροσωπήσουν επάξια το Κεφαλλονίτικο ποδόσφαιρο. Επίσης συγχαίρει την ομάδα του ΠΑΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΥ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Β' κατηγορίας ΕΠΣΚΙ και τον Α.Ο. ΣΑΜΗΣ για τον προβιβασμό του στην Α' Τοπική κατηγορία.

Ορειβατικός Σύλλογος Κεφαλονιάς: «Αλλαγή ημερομηνίας προγράμματος»

Ορειβατικός Σύλλογος Κεφαλονιάς: «Αλλαγή ημερομηνίας προγράμματος»

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 11:37
  Από τον ΕΟΣ Κεφαλονιάς ενημερώνουμε την αλλαγή ημερομηνίας του προγράμματος μας στην διαδρομή ΣΕΛΛΑ-ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ για τις 15-4-2012 και όχι 17-4-12 που είχε από λάθος περαστεί στο πρόγραμμά μας.. Επίσης ενημερώνουμε τα μέλη μας και τους φίλους του συλλόγου ότι όσοι θα συμμετέχουν στην διαδρομή ΜΕΓΑΣ ΣΩΡΟΣ ΑΙΝΟΥ (ΑΠΟ ΠΗΓΑΔΙΑ) αυτή την Κυριακή 1-4-2012 θα πρέπει να ενημερώσουν τον αρχηγό κο Αλεξανδράτο τουλάχιστον μέχρι το βράδυ της Παρασκευής γιατί θα μπει λεωφορείο και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΕΔΗΚΕ: Συγχαρητήρια σε Διλινάτα και Παλληξουριακό

ΚΕΔΗΚΕ: Συγχαρητήρια σε Διλινάτα και Παλληξουριακό

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 11:31
Κατά την διεξαγωγή του τοπικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου σε Α΄ και Β΄ κατηγορία ανακηρύχθηκαν πρωταθλήτριες , η ομάδα των Διλινάτων στην Α΄ κατηγορία και η ομάδα του Παλληξουριακού στη Β΄ κατηγορία. Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κεφαλλονιάς συγχαίρει τους Ποδοσφαιριστές, τους Προπονητές και τη Διοίκηση των ομάδων και τους εύχεται ¨Καλή συνέχεια¨. ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ

Ο Μάκης Φόρτες μιλά αποκλειστικά στην κάμερα του inkefalonia.gr

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 15:55
https://www.youtube.com/watch?v=PEk90EsC-q0 https://www.youtube.com/watch?v=RXSXvAwqikg

Ο Μάκης Φόρτες μιλά αποκλειστικά στην κάμερα του inkefalonia.gr (VIDEO)

Ο Μάκης Φόρτες μιλά αποκλειστικά στην κάμερα του inkefalonia.gr (VIDEO)

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 10:21
Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη παραχώρησε στο inkefalonia.gr o περιφερειακός σύμβουλος Μάκης Φόρτες. Ο κ. Φόρτες μίλησε για την επιστροφή του στο «Ρεγγίνα», ξεκαθαρίζει αν θα κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής στις επικείμενες εκλογές, κάνει κρίση για την έδρα στην Κεφαλονιά και καταθέτει την άποψή του για το θέμα των υδρογονανθράκων. Ακολουθούν τα VIDEO με το πρώτο και το δεύτερο μέρος της συνέντευξης. Ρεπορτάζ: Γιώργος Χαλαβαζής Οπερατές: Γιάννης Παπαδάτος Μερος 1ο https://www.youtube.com/watch?v=PEk90EsC-q0 Μερος 2ο https://www.youtube.com/watch?v=RXSXvAwqikg

Ανακοίνωση ΛΑ.Ο.Σ. για τον δρόμο στα Βερτεουράτα

Ανακοίνωση ΛΑ.Ο.Σ. για τον δρόμο στα Βερτεουράτα

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 10:16
Αρκετές καταγγελίες και παραπόνα φτάνουν καθημερινά στην Ν.Ε. ΛΑ.Ο.Σ. Κεφαλονιάς & Ιθάκης και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο κ. Γεράσιμο Διαμαντάτο για την επικίνδυνη στροφή στα Βερτεουράτα στο ύψος του Αγ. Διονυσίου,πριν το Μαρκόπουλο. Από όταν έγιναν έργα στην περιοχή και συγκεκριμένα κατά την κατασκευή του τειχίου ο δρόμοςδεν ασφαλτοστρώθηκε ως έπρεπε να έχει γίνει. Η επικινδυνότητα του δρόμου είναι σε μέγιστο βαθμό καθώς πραγματοποιείτε αναγκαστική διέλευση των οχημάτων στο αντίθετο ρεύμα λόγω των νερών που λιμνάζουν αλλά και της περιορισμένης ορατότητας. Το πρόβλημα της συγκεκριμένης στροφής έχει θιχτεί και άλλες φορές στο παρελθόν αλλά δεν ίδρωσε το αυτί σε κανέναν αρμόδιο! Είμαστε τυχεροί που μέχρι στιγμής δεν έχουμε θρηνήσει κανένα θύμα. Πρέπει δηλαδή να γίνει κανένα τροχαίο για να κουνηθείτε από τις καρέκλες σας; Ο δρόμος ,εκτός των άλλων περιοχών, οδηγεί και στο λιμάνι του Πόρου.Νταλίκες ,αυτοκίνητα και οι τουρίστες που δεν γνωρίζουν τους δρόμους αυξάνουν πολύ τις πιθανότητες για ατύχημα. Η ασφάλεια των κατοίκων του νησιού μας αλλά και των επισκεπτών του θα έπρεπε να είναι πρώτο στην λίστα των αιρετών του τόπου μας.Ελπίζουμε αυτήν την φορά να ακούσουν τα παράπονα των πολίτων και να μην ασχολούνται μόνο με τις επικείμενες εκλογές. Ο Πρόεδρος της Ν.Ε. ΛΑ.Ο.Σ Διαμαντάτος Γεράσιμος

Μ. Φόρτες: «Τα έργα άμεσης προτεραιότητας» της ΠΙΝ  – εκτός η Κεφαλονιά !»

Μ. Φόρτες: «Τα έργα άμεσης προτεραιότητας» της ΠΙΝ – εκτός η Κεφαλονιά !»

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 10:12
Επερώτηση του Γεράσιμου Φόρτε, Περιφερειακού Συμβούλου της «Επτανησιακής Αναγέννησης» (για το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 31/3/2012)   Κύριε Περιφερειάρχη Αρχές Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία λίστα 181 έργων άμεσης προτεραιότητας (λίστα 181 έργων) που θα έδιναν ώθηση στο ΕΣΠΑ και κατ'επέκταση στην ανάπτυξη, η οποία συντάχθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και τις 13 Περιφέρειες. Μεταξύ αυτών των έργων υπάρχουν και πέντε έργα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Δύο νέα έργα του ΕΣΠΑ: • «Αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού ύδρευσης Ζακύνθου» (αριθμός 125), προϋπολογισμού 8.500.00, το οποίο όμως δεν έχει ακόμη ενταχθεί. • «Διαπλάτυνση δίαυλου Λευκάδας» (αριθμός 136), προϋπολογισμού 22.631.000, το οποίο ακόμη δεν έχει δημοπρατηθεί. Και τρία έργα «γέφυρες» από το Γ' ΚΠΣ • «Παράκαμψη αεροδρομίου (Κέρκυρας) ΧΘ 0+000 έως ΧΘ 0+500» (αριθμός 59), προϋπολογισμού 2.162.639 (αν και στις 16/11/2011 ο δικαιούχος Δήμος Κέρκυρας είχε πάρει απόφαση στο δημοτικό συμβούλιο για αύξηση του προϋπολογισμού στα 4.439.272,38 με την ένταξη ενός ακόμη υποέργου) • «Θέατρο Ζακύνθου» (αριθμός 139), προϋπολογισμού 5.643.286 • «Κατασκευή κτιρίου του τμήματος Οικολογίας και Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο(του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων)» (αριθμός 153), προϋπολογισμού 5.222.755 Στις 24 Μαρτίου σε συνέντευξή του σε Αθηναϊκή εφημερίδα, ο επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική Γιοχάνες Χαν εκφράζοντας τις ανησυχίες του είπε, μεταξύ των άλλων, ότι «σύμφωνα με την πρώτη έκθεση προόδου για την πορεία εκτέλεσης των 181 έργων προτεραιότητας, ένα στα τρία, εμφανίζει υστέρηση σε σχέση με τους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί». Επειδή στην ίδια συνέντευξη ο Επίτροπος ανέφερε ότι «Η ιδέα της δημοσιοποίησης αυτής της λίστας που συμφωνήθηκε με την ελληνική κυβέρνηση, ήταν το να δημιουργήσει συνθήκες διαφάνειας, θέτοντας συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, προκειμένου οι τοπικές κοινωνίες να παρακολουθούν την εξέλιξή τους και να είναι σε θέση να ασκούν πολιτική πίεση για την επιτάχυνση της εκτέλεσής τους». Ερωτάσθε 1. Με ποια κριτήρια θεωρήθηκαν ως έργα άμεσης προτεραιότητας της ΠΙΝ τα συγκεκριμένα πέντε έργα όταν μάλιστα τα τέσσερα εξ αυτών δεν περιλαμβάνονται στα «έργα σημαίες» και γιατί δεν περιελήφθη κάποιο έργο της Κεφαλονιάς; 2. Ποια από τα παραπάνω πέντε έργα της ΠΙΝ περιλαμβάνονται σε αυτά που «εμφανίζουν υστέρηση σε σχέση με τους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί» σύμφωνα με τον κ. Γιοχάνες Χαν και τι προτίθεστε να πράξετε; Ο επερωτών Περιφερειακός Σύμβουλος Γεράσιμος Φόρτες

Σελίδα 7094 από 7172