Π.Σ. Ιονίων Νήσων: Στήριξη των αιτημάτων των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο

Π.Σ. Ιονίων Νήσων: Στήριξη των αιτημάτων των εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο

Πέμπτη, 08 Απριλίου 2021 08:56
Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου: “Επιχειρήσεις και εργαζόμενοι είναι τα πολύτιμα κεφάλαια και οι εταίροι για την ανάπτυξη και την συνοχή”.
Σελίδα 1 από 10