Στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΠΙΝ θα πρέπει να ενταχθούν και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΠΙΝ θα πρέπει να ενταχθούν και πολύ μικρές επιχειρήσεις

Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021 20:07
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ


Σελίδα 1 από 4