Απογραφή των στρατεύσιμων που γεννήθηκαν το 1995

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012 20:39

Απογραφή των στρατεύσιμων που γεννήθηκαν το 1995

Όσοι στρατεύσιμοι γεννήθηκαν το έτος 1995 (κλάση 2016) ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να απογραφούν μέσω των γραφείων Κ.Ε.Π. του δήμου μας στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας.           Η καταγραφή θα πραγματοποιείται από τα Κ.Ε.Π. ηλεκτρονικά την περίοδο από 2 Ιανουαρίου 2013 έως 28 Φεβρουαρίου 2013.           Οι στρατεύσιμοι θα προσκομίζουν στα Κ.Ε.Π. φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Οι Στρατεύσιμοι ΟΦΕΙΛΟΥΝ να γνωρίζουν επίσης την Ομάδα Αίματος στην οποία ανήκουν.

Όσοι πάσχουν από σοβαρά προβλήματα υγείας θα υποβάλλουν και Ιατρική Γνωμάτευση ή Βεβαίωση στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

          Όσοι είναι γραμμένοι σε Μητρώο Αρρένων Κεφαλονιάς και διαμένουν σε άλλο Νομό, θα καταθέσουν το Δελτίο Απογραφής στον Νομό διαμονής τους ή σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π.

          Επισημαίνεται ότι όσοι καταθέσουν εκπρόθεσμα Δελτίο Απογραφής ή δεν θα καταθέσουν καθόλου ή θα δηλώσουν ανακριβή στοιχεία θα υπέχουν μηνιαία, δίμηνη ή τρίμηνη πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, αντίστοιχα.

          Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει και μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή στην Στρατολογική Υπηρεσία Δυτικής Ελλάδας (Στρατόπεδο ΣΧΗ (ΠΖ) ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ – Μαραγκοπούλου & Εγλυκαδος 1 – Πάτρα, τκ 26331)