Παρέμβαση του ΤΕΕ για τα έργα στο Αργοστόλι

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019 10:43

Παρέμβαση του ΤΕΕ για τα έργα στο Αργοστόλι

Το Τεχνικό Επιμελητήριο ζητά απαντήσεις σχετικά με τα υπό εξέλιξη έργα στο Αργοστόλι

Προς: Δήμαρχο Κεφαλονιάς Αλέξ. Παρίση

Αντιδ/χο Τεχνικών Έργων Δ. Λυκούδη 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Κεφ/νιάς    

Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας

Ενημέρωση σχετικά με τα υπό εξέλιξη έργα στο Αργοστόλι

Σχετικά με τα υπό εξέλιξη έργα στο Αργοστόλι, θα θέλαμε να θέσουμε υπ΄όψιν σας τα ακόλουθα:

  1. Στα υπό εξέλιξη έργα γίνεται χρήση βαρέων μηχανημάτων ενώ ταυτόχρονα υπάρχει κίνηση πεζών δια μέσου αυτών. Κρίνουμε ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι ελλιπή και απαιτείται άμεση λήψη μέτρων.
  2. Για το έργο του Μαϊστράτου θα θέλαμε να λάβουμε γνώση της εγκεκριμένης μελέτης, καθώς δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα σε σχέση με την κυκλοφορία και στάθμευση των οχημάτων, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου.
  3. Τέλος, καθ΄όλη τη διάρκεια των παράλληλων έργων, παρατηρείται συγκέντρωση ποσοτήτων αποβλήτων εκσκαφής (μπάζων) σε διάφορα σημεία εντός της πόλης, με κυριότερο εντοπιζόμενο πρόβλημα την τελική απόθεσή τους στην προβλήτα του λιμανιού, εν μέρει πιθανώς εντός αιγιαλού. Ζητούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τον προγραμματισμό του Δήμου ή των εργολάβων σε σχέση με την τελική διάθεση των εν λόγω αποβλήτων.

Για τη Νομαρχιακή Επιτροπή Τ.Ε.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης,

Ο Πρόεδρος

Αλέξανδρος Παντελειός


Ετικέτες: