Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Κεφ/νιάς ζητά την μονιμοποίηση συμβασιούχων

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 09 Φεβρουαρίου 2019 09:13

Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Κεφ/νιάς ζητά την μονιμοποίηση συμβασιούχων

Σχετικά με πρόταση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Ομοσπονδιών Συλλόγων και Σωματείων του Δημοσίου   

Ο σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων  Δήμου Κεφ/νιάς συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση την Παρασκευή  08 Φεβρουαρίου στο κτίριο του ΞΕΝΙΑ και συζήτησε το θέμα που αφορά την πρόταση της ΔΑΣ –ΟΤΑ  και ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε τα παρακάτω :

Το δικαίωμα στην εργασία ,στην σταθερή και μόνιμη δουλειά είναι αδιαπραγμάτευτο και κατοχυρωμένο  για όλους τους εργαζόμενους . Ως εκ τούτου  απαλείφεται από το άρθρο  103  και το σύνολο του Συντάγματος κάθε διάταξη που εμποδίζει , ή ακυρώνει αυτό το δικαίωμα , που απαγορεύει την μετατροπή των συμβάσεων σε Αορίστου Χρόνου. Εφεξής κατοχυρώνεται  δια του Συντάγματος και επιβάλλεται υποχρεωτικά σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου η μονιμοποίηση  όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Η πρόταση θα κατατεθεί στο Προεδρείο της Βουλής και σε όλα τα κόμματα πλην της ναζιστικής Χρυσής Αυγής  

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σταματούλα   Τσιμάρα                Ιωάννης  Μικελάτος