Διακήρυξη Διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείων για το 2ο Γυμνάσιο Αργοστολίου και το Γυμνάσιο - Λ.Τ Μεσοβουνίων

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018 10:25

Διακήρυξη Διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείων για το 2ο Γυμνάσιο Αργοστολίου και το Γυμνάσιο - Λ.Τ Μεσοβουνίων

Περίληψη διακηρύξεων - Πληροφορίες 

Η Σχολική Επιτροπή B' βάθμιας εκπαίδευσης  του Δήμου Κεφαλονιάς προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου Σχολικού Συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου Αργοστολίου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Β' Βάθμιας σχολικής επιτροπής Δήμου Κεφαλονιάς (Λεωφ Βεργωτή 160-  Αργοστόλι) στις 19/12/2018  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12.00 π.μ.

Ο  Πλήρης φάκελος υποψηφίου με τα δικαιολογητικά  (όπως αναλυτικά καθορίζονται   στην προκήρυξη-Απόφαση  ΔΣ  43/2018  με  ΑΔΑ: 78Υ8ΟΚΞΡ-Π30) θα παραδίδεται από την Δευτέρα 10/12/2018  και από ώρα 09.00πμ έως 12.00πμ και όλες τις εργάσιμες ημέρες έως και την Τετάρτη 19/12/2018 και ώρα 12.00π.μ ,στο   Γραφείο Σχολικής  επιτροπής Β’Βάθμιας   εκπαίδευσης  Δήμου Κεφαλονιάς(επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού) –Λεωφ Βεργωτή  160-Ισόγειο   -υπεύθυνος  κος Βουτσινάς  Φραγκίσκος  τηλ επικ:2671027151

Οι φάκελοι υποψηφιότητας κατατίθενται πλήρης και σφραγισμένοι-κλειστοί από τον υποψήφιο –ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό πρόσωπο.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται :

  1. Στο Γραφείο του  2ου Γυμνασίου Κεραμειών τηλ. 2671028201,   υπεύθυνος  κος Βουτσινάς Νικόλαος –Δντης σχολείου.
  2. Στο  Γραφείο   Σχολικής  Επιτροπής  Β’Βάθμιας  εκπαίδευσης (Λεωφ Βεργωτή 160  28100-Αργοστόλι)   , υπεύθυνος  κος  Βουτσινάς Φραγκίσκος  τηλ 2671027151 ,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από  Δευτέρα  10/12/2018).  
  3. Στο Διαδίκτυο και στην δνση: https://diavgeia.gov.gr/   με αριθμο   ΑΔΑ :  78Υ8ΟΚΞΡ-Π30

 

 

Η Σχολική Επιτροπή B' βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κεφαλονιάς προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου Γυμνασίου-Λ.Τ  Μεσοβουνίων.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Β' Βάθμιας σχολικής επιτροπής  Δήμου Κεφαλονιάς (Λεωφ Βεργωτή 160-  Αργοστόλι) στις  19/12/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ.

Ο  Πλήρης φάκελος υποψηφίου με τα δικαιολογητικά  (όπως αναλυτικά καθορίζονται   στην προκήρυξη-Απόφαση  ΔΣ  44/2018  με  ΑΔΑ: 7ΜΣ4ΟΚΞΡ-Α71)  θα παραδίδεται  από την Δευτέρα 10/12/2018  και από ώρα 09.00πμ έως 12.00πμ και όλες τις εργάσιμες ημέρες έως και την Τετάρτη 19/12/2018 και ώρα 13.00π.μ ,στο   Γραφείο Σχολικής  επιτροπής Β’Βάθμιας   εκπαίδευσης  Δήμου Κεφαλονιάς(επιτροπή  διενέργειας  διαγωνισμού) –Λεωφ Βεργωτή  160-Ισόγειο   -υπεύθυνος  κος Βουτσινάς  Φραγκίσκος  τηλ επικ:2671027151

Οι φάκελοι υποψηφιότητας κατατίθενται πλήρης και σφραγισμένοι-κλειστοί

από τον υποψήφιο –ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο για το

σκοπό αυτό πρόσωπο.

Για περισσότερες πληροφορίες    και  παραλαβή της  προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται :

  1. Στο Γραφείο του   Γυμνασίου ΛΤ Μεσοβουνίων  τηλ. 26740 51333,   υπεύθυνη κα Τσούτση Ουρανία –Δντρια σχολείου.
  2. Στο  Γραφείο   Σχολικής  Επιτροπής  Β’Βάθμιας  εκπαίδευσης (Λεωφ Βεργωτή 160  28100-Αργοστόλι)   , υπεύθυνος  κος  Βουτσινάς Φραγκίσκος  τηλ 2671027151 ,  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από  Δευτέρα  10/12/2018).  
  3. Στο Διαδίκτυο και στην δνση: https://diavgeia.gov.gr/   με αριθμό   ΑΔΑ :  7ΜΣ4ΟΚΞΡ-Α71

 

Η Πρόεδρος

ΚΟΥΝΑΔΗ  ΜΑΡΙΑ